Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті. Організовується і проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Бази практик (ХТ)

Бази практик (ГРС)

Практична підготовка студентів

Робоча програма з науково-дослідної практики


Робоча програма виробничої практики 1 курс ГРС

Робоча програма виробничої практики 2 курс ГРС

Робоча програма виробничої практики 3 курс ГРС


Методичні рекомендації з проходження виробничої практики (241 ГРС, 1 курс)

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики (241 ГРС, 2 курс)

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики (241 ГРС, 3 курс)


Договори про проведення виробничої практики (241 ГРС)