Метою виробничої практики є закріплення набутих теоретичних знань шляхом особистої участі у сільськогосподарському виробництві. Завдання практики є закріплення набутих теоретичних знань студентів шляхом особистої участі в сільськогосподарському виробництві, набуття початкових навичок з виконання обов’язків провідного спеціаліста підприємства. Практика проходить в підприємствах агропромислового комплексу різних форм власності.

За результатами практики студент МТ факультету повинен знати:
– структуру керування підприємством;
– умови функціонування інженерно-технічної служби господарства;
– техніку та сільгоспмашини, які застосовуються при вирощуванні культур;
– організацію робіт при проведенні технічного обслуговування тракторів і автомобілів та сільськогосподарських машин;
– сучасні системи ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання ;
– зміст основних технологічних операцій та основне технологічне обладнання для ремонту машин;
– прогресивні методи ремонту й форми організації виробництва на об’єктах ремонтно-обслуговуючої бази.

Студент повинен вміти:
– проводити за експлуатаційними показниками аналіз виробничої діяльності господарства;
– розробляти технологію робіт та проведення ТО й діагностики машин;
– застосовувати на практиці обладнання, діагностичні прилади й устаткування при оцінці технічного стану вузлів, агрегатів і систем тракторів і автомобілів;
– аналізувати якість організації та технології проведення ТО та ремонту техніки;
– планувати проведення ремонтів та ТО машин підприємства;
– обґрунтовувати технологію проведення ремонтів та ТО машин підприємства;
– визначати форму організації виробництва на об’єктах ремонтно-обслуговуючої бази (в ремонтній майстерні, на пункті ТО, в автогаражі).

Робоча програма виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2017-18 навчальний рік.

Робоча програма виробничої практики в підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі ОКР «Бакалавр») механіко-технологічний факультет на 2017-18 навчальний рік.

Робоча програма виробничої практики на підприємствах технічного сервісу для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі ОКР «Бакалавр») механіко-технологічний факультет на 2017-18 навчальний рік.

Методичні вказівки по виконанню виробничої практики в підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

Методичні вказівки по виконанню виробничої практики в підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

Бази проходження практик по кафедрі «Технічний сервіс в АПК» для ОКР «Бакалавр».

Бази проходження практик по кафедрі «Технічний сервіс в АПК» для ОКР «Магістр».