Кістечок Олександр Дмитрович

Посада: Старший викладач кафедри «Технічний сервіс в АПК»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1986, факультет механізації сільського господарства, інженер-механік

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,
спеціальність 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільського господарства,
диплом ДК №042304 від 27.04.2017р.

Email: oleksandr.kistechok@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • організація робіт підприємств технічного сервісу

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2016 року на посаді старшого викладача кафедри «Технічний сервіс в АПК».

Основні наукові праці

Кістечок О.Д. Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці /О.Д. Кістечок // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь, 2013. - Вип. 15, т. 2. С. 157-166.

Кістечок О.Д. Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга /О.Д. Кістечок, В.Т. Надикто// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь ДАТУ, 2013. – Вип. 3, т. 1. – С.3-10

Кістечок О.Д. До питання стабільності руху заглибленого фронтального плуга /О.Д. Кістечок // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь ДАТУ, 2014. – Вип. 4, т. 2. – С.168-173.

Надикто В.Т. Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою «push-pull» /В.Т. Надикто, О.Д. Кістечок // Загальнодержавний збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». Глеваха, 2015. Випуск №2 (101). С.273-280.

Кістечок О.Д. Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині /О.Д. Кістечок, В.Т. Надикто // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2016. - Вип. 254. - С.271-278.

Кистечок А.Д. Исследование тягово-энергетических и агротехнических показателей работы пахотного агрегата по схеме «push-pull» /А.Д. Кистечок, В.Т. Надыкто // Агропанорама (Беларусь), 2016, №5 (117). - С.2-6.

Bulgakov V. Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor- implement unit operating on the ‘push-pull’ principle /V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, O. Kistechok, J. Olt //Agronomy Research/ - Vol.15-Number 4. – 2017. –P. 1517-1529.

Nadykto V. Study of a push-pull plough combination / V. Nadykto, V. Kyurchev, H. Beloev, A. Kistechok //Journal of Agriculture and Environment – Vol.1- Number 1. 2017.– P. 4- 8.

Nadykto V. Investigation of the draft-and- power, and agreotechnical indicators of the work of a ploughing aggregate, created according to the scheme “push-pull” / V. Nadykto, S. Ivanovs, O. Kistechok //Journal of research and applications in agricultural engineering – Poznan, 2017.- Vol. 62 (1). – P. 136-139.

Орний агрегат за схемою «push-pull»: пат. України №106277: МПК (2016.01) А01 В 77/00 / В.Т. Надикто, О.Д. Кістечок. № u201509303
заявл. 28.09.2015
опубл. 25.04.2016, Бюл. №8.

Кістечок О.Д. Передумови розроблення орного МТА із фронтальним та задньонавісним плугами / О.Д. Кістечок // Матеріали науково-практичної конференції ТДАТУ «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». Мелітополь, т.4, ч. 2, 2015. С. 30-31.

Кістечок О.Д. Створення та експериментальне дослідження машинно- тракторного агрегату, працюючого за схемою «push-pull» / О.Д. Кістечок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». ‒Кіровоград, Кіровоградський НТУ, 2016. С.22-23.

Надикто В. Оранка за схемою «штовхай-тягни»/ В. Надикто, В. Булгаков, О.Кістечок // Пропозиція – 2018. - (268) 1/18.- С.54-57.

Навчальні дисципліни

  • Технічний сервіс в АПК.
  • Виробнича практика.