Сєрий Ігор Сергійович

Посада: Професор кафедри «Технічний сервіс в АПК»

Базова вища освіта: Закінчив «Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства имени В.М. Молотова», в 1952 році за спеціальністю «Использование и ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»
Диплом Ж №216047

Вчене звання: Професор
В 1980 році отримав вчене звання професор по кафедрі «основы взаимозаменяемости», № атестата ПР №006054, Решение Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1956 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Московського інституту механізації та електрифікації сільського господарства імені В.М. Молотова Спеціальність 05.20.03- Експлуатація і ремонт с/г техніки
№ диплома ДТ № 006715

Email: igor.seryi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • точність технічних вимірювань на виробництві і в наукових дослідженнях
  • організація ремонту сільськогосподарської техніки

Досвід наукової та викладацької діяльності:

Сєрий І.С. з 1956 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, зав. кафедрою. З 1961 року по 1971 рік працював проректором з навчальної та наукової роботи, з 1971 р. по 1987 рік – ректором Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. З 1987 р. по 2000 рік працював зав. кафедрою ВСТВ. З 2000 року працює професором кафедри «Технічний сервіс в АПК».

Основні наукові праці

Сєрий І.С. Енергозбереження – найактуальніша задача сучасного сільськогосподарського виробництва / І.С. Сєрий, О.В. Полудненко, Є.А. Сєрая //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання ТДАТУ.- Мелітополь, 2008.-Вип. 8, Т.1- С. 40-44.

Сєрий І.С. Особливості вибору універсальних засобів вимірювання довжин, на які встановлені основні допуски / І.С. Сєрий, А.П. Холод, О.В. Полудненко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання ТДАТУ.- Мелітополь, 2009.-Вип. 9, Т.4- С. 60-66.

Серый И.С. Обоснование необходимости возрождения мастерских по капитальному ремонту агрегатов тракторов//Науковий вісник ТДАТУ: електрон. наук. фах. видання.-Мелітолпь, 2012.-Вип. 2., Т.2.- С.15-21.

Серый И.С. Проблемы ресурсосбережения при ремонте сельскохозяйственной техники в Украине//Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти.-Запоріжжя РВК, 2013.-Випуск 1. –С. 100-110.

Серый И.С. Место и роль капитального ремонта машин в системе технического сервиса // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти.-Запоріжжя РВК, 2015.-Випуск 3. –С. 80-85.

Сєрий І.С. Обгрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу за активаторами розпушування / І.С. Сєрий, І.О. Сєрий, А.С. Кушнарьов//Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2017.-Вип. 17., Т.2.-С. 80-90.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Сєрий І.С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання - Київ.- Агроосвіта, 2009. – 353 с.

Навчальні дисципліни

  • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
  • Організація ремонту машин

Основні види діяльності, досягнення

Сєрий І.С. є членом вченої ради університету. Ігор Сергійович має звання «Почесний громадянин Мелітополя», входить до складу Ради старійшин.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Сєрий Ігор Сергійович нагороджений медаллю «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 р.), «Орденом трудового красного знамени № 1046660» (1976 р.). Наказом Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1980 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого працівника вищої школи Української РСР (посвідчення № 233 від 28.01.1980 р.), має медаль «Ветеран труда» (1985 р.). Нагороджений відзнакою Президента України – медаллю «Захиснику Вітчизни» (1999 р.). Нагороджений Почесною грамотою Кабінета Міністрів України (1999 р.), орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня (2000 р.). Сєрий І.С. - відмінник аграрної освіти та науки І ступеня (2004 р). Ігор Сергійович нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2007р.), нагрудним знаком «За захист прав людини» (2007 р.), трудовою відзнакою «Знак пошани» (2009 р.), орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм I ступеня (2010 р.).