logo_bsatu-120x120

Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

logo_tsatu-108x120
logo_pw-120x120

Білоруський державний аграрний технічний університет
(Білорусь)

Варшавський політехнічний університет
(Польща)

logo_tdau-120x120
logo_wkau-120x120

Ташкентський державний аграрний університет
(Узбекистан)

Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет
ім. Жангір хана (Казахстан)

logo_kauss-120x120
logo_qmii-120x120

Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна
(Казахстан)

Каршинський інженерно-економічний інститут
(Узбекистан)

logo_upw-120x120
logo_uak-69x120.png

Вроцлавський університет природничих наук
(Польща)

Аграрний університет Ім. Гуго Коллонтая
(Польща)

logo_tssaic-90x120

Матеріали

ІІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

(01-26 листопада 2021 р.)
Автор(и) та назва доповіді Матеріали Отримано
1. Клочко Т.О.,  Ачкевич О.М. Концептуальні аспекти підготовки майбутніх інженерів-механіків в аграрній галузі завантажити 25.09.2021
2.  Прищепов М.А., Зеленькевич А.И., Збродыга В.М. Оптимизация по технико-экономическим критериям конструктивных параметров трансформатора завантажити 25.09.2021
3.  Субочев О.І., Січко О.Є., Казбеков А.Р. Оптимізація використання робочих потужностей підприємств технічного сервісу завантажити 26.09.2021
4.  Кузьмина Т.Н., Кузьмин В.Н., Маринченко Т.Е., Болотина М.Н. Технические разработки для механизации овцеводства завантажити 26.09.2021
5.  Русских В.В., Подашевская Е.И. Эргономический подход к разработке сервисов сельскохозяйственных организаций завантажити 27.09.2021
6.  Субочев О.І., Січко О.Є., Мошник О.Ю. Методика прогнозування потреби сервісних підприємств в запасних частинах завантажити 27.09.2021
7.  Шнейдер О.В., Подашевская Е.И. Возможности программы Discord при дистанционном обучении завантажити 29.09.2021
8.  Кузьмина Т.Н., Кузьмин В.Н., Гусев В.А., Зазыкина Л.А. Технические аспекты производства мясных кроссов кур бройлерного типа завантажити 29.09.2021
9.  Клочков А.В., Емельяненко А.А., Федосов К.С. Усиление магнитной индукции в устройствах сельскохозяйственного использования завантажити 30.09.2021
10.  Бакляк І.В., Мікуліна М.О. Планово-запобіжна система технічного обслуговування машин завантажити 01.10.2021
11.  Эркинхожиев.И.И. Агроэкономические методы использования техники в сельском хозяйстве Республики Узбекистан завантажити 03.10.2021
12.  Юрченко О.Ю. Аналіз функціональних можливостей роботи перетворювачів частоти завантажити 04.10.2021
13.  Поливаний А.Д., Мікуліна М.О. Матеріально-технічна база та науково-технічний прогрес в аграрному виробництві завантажити 05.10.2021
14.  Boltianskyi О., Boltianska N. Trends in the development of equipment for feeding cattle завантажити 05.10.2021
15.  Таценко О.В. Шляхи підвищення ефективності використання транспортних засобів в транспортних технологіях для аграрного виробництва на основі їх експлуатаційних властивостей завантажити 06.10.2021
16.  Єльцов С.С. Стан і перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі завантажити 06.10.2021
17.  Батюк М.В. Автоматизація інформаційних потоків – підвищення ефективності логістичної системи вантажних перевезень завантажити 07.10.2021
18.  Мікуліна М.О., Богуславська В.С., Поливаний А.Д. Запровадження GPS технологій для підвищення  ефективності вантажних перевезень в АПК завантажити 07.10.2021
19.  Зубко В.М., Шелест М.С., Дацько О.М. Способи заробки рослинних решток завантажити 08.10.2021
20.  Дереза С.В., Болтянська Н.І., Комар А.С. Пріоритетні напрямки вдосконалення доїльних залів завантажити 08.10.2021
21.  Плавинський В.І., Батюк Л.М. Аналіз технологій зберігання зерна в зерносховищах завантажити 09.10.2021
22.  Барабаш Г.І., Мікуліна М.О. Аналіз використання технічних засобів для збирання ущільненої соломи зернових культур завантажити 09.10.2021
23.  Моторін В.А. Інтелектуальні технології в АПК завантажити 09.10.2021
24.  Парієв А.О., Дробишев О.О., Коротченко Т.М. Результати досліджень експериментального зразка потокового роздавача стеблових матеріалів з рулонів завантажити 10.10.2021
25.  Skliar R., Boltianska N., Giełżecki J., Grigorenko S. Analysis of technologies for processing poultry waste by granulation and drying завантажити 10.10.2021
26.  Плавинський В.І., Батюк Л.М. Аналіз способів контролю зберігання зерна сільскогосподарських культур завантажити 11.10.2021
27.  Єльцов С.С. Енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва завантажити 11.10.2021
28.  Skliar O., Skliar R., Jakubowski T.  Analysis of waste processing technologies by composting method завантажити 11.10.2021
29.  Д’яков В.О., Болтянська Н.І. Інтелектуальні свиноферми завантажити 12.10.2021
30.  Mikulina M., Boguslavskaya V., Polivany A. Organization and technologies of delivery of cargo by car transport on the example of timber завантажити 12.10.2021
31.  Barsukova H. Prospects of development of heat pump equipment завантажити 13.10.2021
32.  Фурдак Т.В., Журавель Д.П. Вплив на випробовувальну поверхню робочих олив, які використовуються в гідросистемах сільськогосподарських машин завантажити 15.10.2021
33.  Барсукова Г.В., Гребеник І.М. Аналіз становлення електричних розподільних мереж АТ «Сумиобленерго» завантажити 15.10.2021
34.  Швед И.М., Скорб И.И. Зависимость силы давления струи от геометрических размеров мешалки миксера завантажити 18.10.2021
35.  Крутов А.В., Шихарев И.А. Выбор мощности парогенератора для термической обработки субстрата при промышленном выращивании шампиньонов завантажити 19.10.2021
36.  Руденко В.А., Ніконенко О.О. Негативні наслідки взаємодії ходових систем машинно-тракторних агрегатів і сільскогосподарських машин з грунтом завантажити 20.10.2021
37.  Колодій О.С. Термін служби інструменту залежно від матеріалу і умов обробки на верстатах з ЧПУ завантажити 20.10.2021
38.  Коковіхіна О.С. Сільське господарство у смартфоні: Cropio завантажити 20.10.2021
39.  Скорб И.И., Швед И.М., Волк А.М. Улучшение функционирования гидравлических систем уборки навоза на животноводческих предприятиях завантажити 21.10.2021
40.  Руденко В.А., Перелігін О.І. Вимоги до компонувальних рішень гусеничного трактора з урахуванням роботи його рушіїв завантажити 21.10.2021
41.  Колодій О.С. Існуюча техніка і технологія для післязбиральної обробки насіння сільськогосподарських культур завантажити 22.10.2021
42.  Komar A., Skliar O., Boltianska N. Basic methods of preparation of organic fertilizer from quail manure завантажити 22.10.2021
43.  Скорб И.И., Романович А.А., Волк А.М. Перемешивание жидкого навоза гомогенизатором завантажити 23.10.2021
44.  Колодій О.С. Перспективи використання VR-окулярів при навчанні завантажити 23.10.2021
45.  Субочев О.І., Січко О.Є., Дяченко Є.І. Комплексний показник оцінки рівня якості послуг технічного сервісу завантажити 23.10.2021
46.  Ефанов Д.С., Романович А.А. Совершенствование способов и конструкций пододвигателей кормов для ферм КРС завантажити 24.10.2021
47.  Маніта Т.В. Шляхи розвинення системи академічної доброчесності завантажити 24.10.2021
48.  Колодій О.С. Самостійна робота студентів під час дистанційного навчання за допомогою середовища Moodle завантажити 24.10.2021
49.  Романович А.А., Скорб И.И., Дубук В.С. Экструдированные корма для кормления КРС завантажити 24.10.2021
50.  Субочев О.І., Січко О.Є., Харченко Б.Г., Олейников Є.О. Обґрунтування показників просапних культиваторів завантажити 25.10.2021
51.  Руденко В.А., Гомечко Б.В. Фактори впливу на опір коченню колеса з пневматичною шиною завантажити 25.10.2021
52.  Колодій О.С. Структура і механічні властивості аустенітних сталей завантажити 25.10.2021
53.  Іванова Д.В., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Електроерозійна обробка металів завантажити 25.10.2021
54.  Біляєва А.С., Гулевський В.Б. Вегетаційно-кліматичні камери та інформаційно-вимірювальні системи при дослідженнях рослинних об’єктів та електротехнології завантажити 25.10.2021
55.  Передня В.И., Романович А.А. Технология и комплект оборудования для приучения к поеданию растительных кормов с раннего возраста завантажити 25.10.2021
56.  Облещенко А.Д., Журавель Д.П., Болтянський Б.В. Методи підвищення довговічності деталей та вузлів аксіально-поршневих гідромашин завантажити 26.10.2021
57.  Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Керування надійністю мобільних машин завантажити 26.10.2021
58.  Біляєва А.С., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Епіламування – ефективний захист трубопроводів від корозії завантажити 26.10.2021
59.  Nemykina O., Blyzniakov A. Features of calculation the load for off-grid solar power plant завантажити 27.10.2021
60.  Болтянський О.В., Ковальов О.О., Колодій О.С. Використання інформаційно-цифрових технологій в сільському господарстві завантажити 28.10.2021
61.  Климчук О.А., Лужанська Г.В., Новіков К., Муренко І. Створення систем мікроклімату з використанням альтернативних джерел енергії за допомогою теплового акумулятора завантажити 29.10.2021
62.  Камсуліна Н.В., Желєва Т.С., Бубенець Д.Г. Вплив крохмалю на функціонально-технологічні показники м’ясних емульсійних систем завантажити 29.10.2021
63.  Облещенко А.Д., Гулевський В.Б. Порівняння технологій сушіння деревини: вакуумна та СВЧ завантажити 30.10.2021
64.  Шелест М.С., Кузьмів Я.В. Трактори для потреб галузі рослинництва завантажити 30.10.2021
65.  Мулярчук О.І. Продуктивність насаджень суниці садової залежно від схеми посадки в умовах Наддністрянщини завантажити 31.10.2021
66.  Manita I. Trends in the development of equipment for feeding cattle завантажити 31.10.2021
67.  Козіна Т.В. Інноваційні технології сидерату гірчиці білої завантажити 31.10.2021
68.  Соколік С.П., Ніколаєнко К.М., Горбуля А.В. Зниження врожайності через зовнішні некеровані фактори завантажити 01.10.2021
69.  Хурсенко С.М., Параконний Д.П., Рогоза Д.В. Особливості передпосівного обробітку ґрунту завантажити 01.10.2021
70.  Колодненко В.М., Рогоза Д.В., Дахно А.А. Вплив кута атаки дисків на показники якості боронування завантажити 02.10.2021
71.  Зубко В.М., Комісар Є.О., Hynek Roubík, Шелест М.С., Дацько О.М., Гриненко О.А., Жигилій Д.О. Твердість ґрунту – опис сучасних методів та пристроїв завантажити 02.10.2021
72.  Макаренко Д.О., Деркач О.Д., Муранов Є.С., Лободенко А.В. Підвищення довговічності рухомих з’єднань посівних машин виробництва Maschio Gaspardo впровадженням прогресивних конструкційних матеріалів завантажити 02.10.2021
73.  Соколік С.П., Черенщіков С.В., Горленко О.М. Фактори що впливають на ефективність дискового обробітку ґрунту завантажити 03.10.2021
74.  Маніта І.Ю., Бойка М. Застосування автоматики для ефективного вирощування овочевих культур завантажити 03.10.2021
75.  Хурсенко С.М., Шевченко А.О., Дробнов І.В. Аналіз типових помилок при обробітку ґрунту завантажити 03.10.2021
76.  Болтянський Б.В., Журавель Д.П., Болтянська Л.О. Техніко-технологічна реконструкція ферм – один з шляхів підвищення ефективності функціонування галузі тваринництва завантажити 05.10.2021
77.  Дереза О.О., Болтянська Н.І., Дереза С.В. Огляд і напрямки розвитку сучасних технологій очищення стічних вод свинокомплексів завантажити 06.10.2021
78.  Соловей В.І., Тараненко Н.В. Кошель О.Ю. Інноваційні технології вареників з начинками завантажити 07.10.2021
79.  Болтянський Б.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Розробка моделі функціонування вібраційного дозатора концкормів завантажити 07.10.2021
80.  Кривовязенко Д.И., Коховец Ж.А. Энергоэффективный способ переработки вторичного молочного сырья завантажити 08.10.2021
81.  Савойський О.Ю. Перспективи використання електрофізичних методів сушіння зерна завантажити 08.10.2021
82.  Вольвач Т.С. Огляд існуючих методик вибору фотоелектричних перетворювачів для живлення автономних систем завантажити 08.10.2021
83.  Якубовская Е.С., Пансевич Н.А. Особенности использования подгребателя кормов на ферме КРС завантажити 08.10.2021
84.  Скляр Р.В., Васюшкін А.С. Аналіз властивостей підстилкового матеріалу і зоотехнічні вимоги до них завантажити 09.10.2021
85.  Падалко Т.О. Загальні засади підвищення стійкості та адаптації сорту рослин ромашки лікарської до змін клімату завантажити 09.10.2021
86.  Болтянська Н.І., Товчигречко О.В. Керування продуктивністю корів забезпеченням раціону енергією завантажити 09.10.2021
87.  Якубовская Е.С., Телеховец К.А. Особенности использования молочного такси для выпойки телят завантажити 09.10.2021
88.  Скляр О.Г., Гера А.М. Аналіз існуючих механізованих технологій по розподілу гною на фракції завантажити 10.10.2021
89.  Крижак Л.М. Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України завантажити 10.10.2021
90.  Желєзняк А.М., Жируха А.А. Перспективи використання автоматизованих систем підтримки прийняття рішень в сільському господарстві завантажити 10.10.2021
91.  Скляр Р.В., Фісак К.О. Обгрунтування доцільності використання гранульованого посліду завантажити 10.10.2021
92.  Якубовская Е.С., Ярош В.О. Пути энергосбережения при автоматизации линии переработки помета завантажити 10.10.2021
93.  Бондар А.М. Конструктивні особливості рульових керувань колісних машин завантажити 11.10.2021
94.  Мисюк С.В. Дистанционное обучение в Республике Беларусь завантажити 11.10.2021
95.  Постол Ю.О., Стручаєв М.І. Сучасні підходи до модернізації централізованого теплопосточання на основі впровадження теплонасосних установок завантажити 11.10.2021
96.  Григоренко С.М. Необхідність переробки відходів птахофабрик завантажити 11.10.2021
97.  Болтянський Б.В., Кулик Т.М. Дослідження процесу теплообміну при первинній обробці молока завантажити 14.10.2021
98.  Потапський Ю.В., Безвіконний П.В., Тарасюк В.А. Фотосинтетична діяльність рослин моркви залежно від застосування хітозанових фіторегуляторів завантажити 14.10.2021
99.  Безвіконний П.В., М’ялковський Р.О. Вплив хітозанових фіторегуляторів на урожайність та якісні показники коренеплодів моркви в умовах правобережного лісостепу України завантажити 15.10.2021
100.  Болтянський Б.В., Денисенко Д.А. Використання відновлювальних джерел енергії в тваринництві завантажити 15.10.2021
101.  Фіалковська Л.В. Удосконалення технології виробництва майонезу завантажити 16.10.2021
102.  Лобачова Н.Л., Лоза І.П. Інноваційні технології виробництва хліба завантажити 16.10.2021
103.  Михалик К.В., Гусар А.О., Горач О.О. Нові тенденції та особливості виробництва піци в сучасних умовах завантажити 16.10.2021
104.  Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Візуальне обстеження та розрахунок дерев’яної рами зерноскладу завантажити 16.10.2021
105.  Кушнірук Т.М., Ясінецька І.А., Додурич В.В. Земельна реформа в Україні та її економіко-правові наслідки завантажити 16.10.2021
106.  Алдошин А.С., Журавель Д.П. Ремонт чавунних блоків з тріщинами водяних сорочок завантажити 16.10.2021
107.  Вожегова Р.А., Біднина І.О., Томницький А.В., Шкода О.А. Ґрунтові процеси зрошуваних і вилучених зі зрошення ґрунтів півдня України завантажити 17.10.2021
108.  Паніна В.В., Сливка А.О. Ремонт гільз циліндрів автомобілів завантажити 17.10.2021
109.  Алдошин А.С., Журавель Д.П. Ремонт блоків циліндрів з тріщинами верхніх перемичок завантажити 17.10.2021
110.  Скляр Р.В., Липовий Р.С. Огляд способів утилізації та переробки гною завантажити 18.10.2021
111.  Товчигречко О.В., Болтянська Н.І. Діагностування як основа управління надійністю автотранспортних засобів завантажити 18.10.2021
112.  Алдошин А.С., Журавель Д.П. Дослідження руйнувань в корінних опорах двигунів завантажити 18.10.2021
113.  Клинцова В.Ф. Сырокваш Н.А. Государственная поддержка в повышении энергоэффективности жилых домов в Республике Беларусь завантажити 18.10.2021
114.  Скляр О.Г., Курукін В.С. Аналіз технологій прискореного компостування гною (посліду) завантажити 18.10.2021
115.  Кривовязенко Д.И., Коховец  Ж.А. Анализ методов контроля использования ТЭР в сельскохозяйственных предприятиях завантажити 19.10.2021
116.  Д’яков В., Болтянська Н.І. Розвиток автоматизації в птахівництві завантажити 19.10.2021
117.  Клинцова В.Ф., Андрейчик А.Е., Синица С.И. Экологические и агрохимические аспекты биогазовой установки завантажити 19.10.2021
118.  Скляр О.Г., Руднєв Я.В. Обгрунтування технології виробництва органічних добрив у закритих камерах-біоферментаторах завантажити 19.10.2021
119.  Немикіна О.В., Яланська А. Оцінка зниження втрат електроенергії при компенсації реактивної потужності завантажити 19.10.2021
120.  Чепіжний А.В., Пономаренко Ю.О. Методи оцінки надійності систем енергопостачання завантажити 21.10.2021
121.  Бондарчук О.В. Интенсификация солодопроизводства электроактивацией пивоваренного ячменя завантажити 21.10.2021
122.  Цихановська І.В., Каплун С.О., Товма Л.Ф., Гонтар Т.Б., Молодча В.Р., Нікулін А.С. Удосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців НГУ в польових умовах  шляхом впровадження результатів наукових досліджень завантажити 22.10.2021
123.  Чепіжний А.В, Ольховик Я.В. Секціонування ліній напругою 6 (10) кВ із застосуванням реклоузерів завантажити 22.10.2021
124.  Тимошенко В.Я., Кошля Г.И. Совершенствование конструкций цистерн с целью повышения безопасности перевозки наливных грузов завантажити 22.10.2021
125.  Паніна В.В., Баришенський І.Г. Технічний сервіс сільськогосподарської техніки фермерських господарств завантажити 22.10.2021
126.  Фатхуллаев А., Султанов К.С., Искандаров З.С. Разработка технологии производства лечебно-профилактических продуктов питания на основе растения амаранта завантажити 23.10.2021
127.  Матвейчук Н.М., Беняш В.А. Регулирование уровня кислотности сырного зерна в сырной ванне завантажити 23.10.2021
128.  Тимошенко В.Я., Кошля Г.И. Улучшение устройств цистерн с целью увеличения безопасности перевозки наливных грузов завантажити 23.10.2021
129.  Непарко Т.А., Жданко Д.А. Пути совершенствования технического обслуживания машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях завантажити 23.10.2021
130.  Колодій В.А., Федорук І.В. Продуктивність сорту сої Опус в умовах поділля завантажити 23.10.2021
131.  Дашивець Г.І., Паніна В.В. Аналіз причин порушень процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів завантажити 24.10.2021
132.  Глинчик И.Н., Станкевич И.И. Состояние и перспективы развития зерносушильной техники в Республике Беларусь завантажити 24.10.2021
133.  Барвинська О.Г., Воронін В.О., Григоренко С.М. Порівняльний аналіз технологій утилізації пташиного посліду завантажити 24.10.2021
134.  Матвейчук Н.М., Шлеведа И.А. Визуализация процесса подготовки к заморозке смеси для приготовления мороженого завантажити 24.10.2021
135.  Тимошенко В.Я., Кошля Г.И., Кузнецова М.Г. Обеспечение безаварийности перевозок наливных грузов в цистернах завантажити 24.10.2021
136.  Непарко Т.А., Жданко Д.А. Новые методические аспекты анализа работы машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия завантажити 24.10.2021
137.  Аверчев О.В. Нікітенко М.П. Перспективи розвитку прососіяння у кліматично-орієнтовному землеробстві України завантажити 24.10.2021
138.  Анищенко А.А., Основина Л.Г. Санитарное состояние животноводческих помещений завантажити 25.10.2021
139.  Саєнко А.В. Проблеми зменшення буксування рушіїв тракторів завантажити 25.10.2021
140.  Бондар А.М., Парапанов А.М. Причини виникнення несправностей рульової рейки з ГПР завантажити 25.10.2021
141.  Крупич О.М., Семен Я.В., Крупич С.О., Левко С.І. Методика визначення межі міцності кори плодових дерев завантажити 25.10.2021
142.  Молош Т.В., Синяк Ю.В. Совершенствование охраны труда на основе применения знаков безопасности завантажити 25.10.2021
143.  Дробот І.М., Гошко М.О., Хімка С.М. Використання сучасного програмного середовища при вивченні дисциплін електротехнічного напрямку в умовах дистанційного навчання завантажити 25.10.2021
144.  Стрельчук Б.А., Стефановський О.Б. Проблеми використання пальних газiв в автотракторних дизелях завантажити 25.10.2021
145.  Димченко Д.В., Дереза С.В. Якісна підстилка для худоби – високі добові надої і прирости яловичини завантажити 25.10.2021
146.  Широчкін В.О., Дереза С.В. Аналіз засобів для роздавання кормових сумішок на свинофермах і розробка мобільного кормороздавача-змішувача завантажити 25.10.2021
147.  Молош Т.В., Корчик С.А., Подашевская Е.И. Применение инновационных методов обучения охране труда – залог эффективности мер профилактики производственного травматизма завантажити 25.10.2021
148.  Денчик І.А., Черняк Ю.Д. Аналіз пускових режимів роботи сільськогосподарських робочих машин завантажити 25.10.2021
149.  Кузменков Р.В. Сравнительный анализ устройств гидроподкормки для систем искусственного орошения завантажити 25.10.2021
150.  Сиротюк С.В., Коробка С.В., Візний В.М., Станицький Д.Ю., Jakubowski T., Giełżecki J. Комп’ютерні вимірювальні системи для моніторингу та керування енергетичними системами в навчальному процесі завантажити 25.10.2021
151.  Непарко Т.А., Городецкая Е.А., Подашевская E.И. Зависимость производительности от безпростойной работы агрегатов завантажити 25.10.2021
152.  Подашевская Е.И., Непарко Т.А. Методика использования дерева решений при подготовке специалистов АПК завантажити 26.10.2021
153.  Прокопик Н.А., Станкевич И.И. Выбор поставщика на основании метода анализа иерархий для ОАО «Камволь» завантажити 26.10.2021
154.  Сиротюк В.М., Сиротюк С.В., Коробка С.В., Візний В.М., Станицький Д.Ю., Chochowski A. Узгодження параметрів структурних елементів електромеханічної системи автономної вітроелектричної установки завантажити 26.10.2021
155.  Червоткіна О.О., Тарасенко В.Г. Аналіз умов залучення сировини до зони стиснення та обгрунтування довжини каналу пресування завантажити 26.10.2021
156.  Goroshchenia Z.M. The use of video in teaching agricultural specialists a foreign language завантажити 26.10.2021
157.  Komar A., Boltianska N., Giełżecki J., Jakubowski T. Analysis of methods of harvesting high quality hay завантажити 26.10.2021
158.  Коробка С.В. Стукалець І.Г. Сиротюк С.В. Дослідження технології сушіння дубового шпону в геліосушарці завантажити 26.10.2021
159.  Лиса О.В., Сіверський Н.С. Аналіз зерносушарок та їх систем автоматики завантажити 26.10.2021
160.  Vlasenko R.B., Goroshchenia Z.M. Innovative development of the agro-industrial complex on the basis of disruptive technologies завантажити 26.10.2021
161.  Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Янковська К.С., Konieczny R. Економічна ефективність застосування біогазових установок завантажити 26.10.2021
162.  Непарко Т.А., Жданко Д.А. Инновации в аграрном образовании завантажити 26.10.2021
163.  Сіренко Ю. В., Калнагуз О.М. Види сушіння зернових культур завантажити 26.10.2021
164.  Ковальов О.О. Забезпечення академічної доброчесності шляхом впровадження занять з академічного письма завантажити 26.10.2021
165.  Борисевич И.С., Сырокваш Н.А. Внедрение на ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод» системы оплаты труда с использованием грейдинга завантажити 26.10.2021
166.  Макаренко Д.О., Деркач О.Д., Муранов Є.С., Попов В.А. Дослідження водопоглинання деталями з полімерно-композитного матеріалу завантажити 26.10.2021
167.  Сірий І.С., Паніна В.В., В’юник О.В. Зрошувальна система і поливна техніка в Україні завантажити 26.10.2021
168.  Янчишина А.В., Козіна Т.В. Особливості елементів технології вирощування сливи в Україні завантажити 26.10.2021
169.  Нагорная Е.С., Сырокваш Н.А. Возможности использования дронов в сельском хозяйстве завантажити 26.10.2021
170.  Крєстов В.Г., Ковальов О.О. Студентський погляд на причини академічної недоброчесності та можливі шляхи їх мінімізації завантажити 26.10.2021
171.  Сіренко Ю.В., Калнагуз О.М. Малогабаритні сушарки та отримання зерна світових стандартів завантажити 26.10.2021
172.  В’юник О.В., Д’яков В.О. Методика дослідження зносу деталей шестеренного насосу завантажити 26.10.2021
173.  Подашевская Е.И., Семашко С.А., Поборцев А.А. Использование корреляции бинарных данных в студенческой научной деятельности завантажити 26.10.2021
174.  Семерня О.В., Калнагуз О.М., Лавірко Д.І. Використання технічного забезпечення захисту рослин для збереження врожаю завантажити 26.10.2021
175.  Титова И.А., Сырокваш Н.А. Перспективы развития инновационных технологий в агропромышленном комплексе завантажити 26.10.2021
176.  Сапун О.Л. Интернет вещей в логистике АПК завантажити 26.10.2021
177.  Михачева В.А., Сырокваш Н.А. Инновационные технологии в развитии сельского хозяйства завантажити 26.10.2021
178.  Непарко Т.А., Подашевская E.И., Болтянская Н.И. Анализ факторов, влияющих на эффективность выполнения производственных операций завантажити 26.10.2021
179.  Сіренко Ю.В., Калнагуз О.М., Горовий М.В. Вивчення криволінійного руху агрегату завантажити 26.10.2021
180.  Ковальов О.О. Підвищення засвоюваності коров’ячого молока при годуванні дитини завантажити 26.10.2021
181.  Авижец В. В., Сырокваш Н.А. Пути повышения эффективности функционирования УП «Агрокомбинат «Ждановичи» завантажити 26.10.2021
182.  Станкевич И.И. Использование информационно-коммуникационных технологий при проведении занятий по дисциплине «Интернет-маркетинг» завантажити 26.10.2021
.  … … завантажити .10.2021
Обговорення матеріалів конференції
На головну
Інформаційний сайт
Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
© ТДАТУ, м. Мелітополь, 2021 р.