Машиновикористання техніки в тваринництві

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Болтянський Борис Володимирович

Мета. Формування знань майбутніх фахівців з механізації с.-г. виробництва щодо наукових основ вибору і високоефективного використання технологічних комплексів та окремих засобів механізації в тваринництві. Оволодіння знаннями у професійному впровадженні енергозберігаючих технологій та технічних можливостях використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії для потреб енергозабезпечення АПК і, зокрема, галузі тваринництва.

Завданнями дисципліни є вивчення: принципів та наукових передумов організації технологічного процесу виробництва продукції тваринництва; основних напрямів державної стратегії України в енергозабезпеченні АПК; організаційно-правових підходів до проблеми енергозбереження; методів оцінки енергоефективності виробничих технологій та виявлення непродуктивних втрат енергії в сфері АПК, в тому числі у тваринництві; сучасних тенденцій у впровадженні енергозберігаючих технологій; стану і можливостей використання місцевих енергоресурсів та поновлювальних джерел енергії: сонця, вітру, водних потоків, біомаси та геотермальної енергії в умовах АПК.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

методику обґрунтованого вибору розробки механізованих технологічних ліній в галузі тваринництва, структуру інженерно-технічної служби (ІТС) тваринницьких об’єктів, критерії оцінки і вибору технологічних рішень та засобів механізації виробничих процесів у тваринництві, методи і засоби технічного обслуговування фермської техніки з урахуванням умов її експлуатації; – сучасні енергозберігаючі технології при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств; основні види та перспективні напрями ефективного використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії; способи, методи і улаштування для перетворення сонячної енергії в теплоту, роботу і електроенергію; класифікацію, типи, улаштування та принцип дії геліосистем тваринницьких підприємств; класифікацію, типи, улаштування та принцип дії вітроустановок; способи і методи утилізації відходів тваринництва; способи і методи утилізації тепла при вентиляції тваринницьких приміщень, обробці й переробці молока; способи і методи отримання електроенергії при використанні геотермальних вод;

вміти: розробляти ефективні технологічні процеси, обґрунтовувати структуру потокових технологічних ліній (ПТЛ), комплексів машин і обладнання для виробництва продукції тваринництва, планувати і організовувати заходи з технічної експлуатації фермської техніки; – виявляти ділянки непродуктивних затрат енергоресурсів та реалізувати заходи з енергозбереження; впроваджувати енергозберігаючі технології у виробничу та побутову сферу АПК; розробляти схеми використання місцевих енергоресурсів; проводити розрахунки окремих елементів альтернативного енергопостачання за рахунок поновлювальних джерел енергії: сонця, вітру, біомаси та низькопотенціального тепла;

володіти: методологією прогнозування розвитку галузі на основних напрямах її механізації; визначення перспективних напрямів ефективного використання нетрадиційних поновлювальних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, зокрема, в тваринництві.

Робоча програма навчальної дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на І семестр 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на 2021-2022 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Критерії оцінювання студентів з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» у модульній системі

Графік виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на 2020-21 н.р.

Лабораторні роботи з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»