Методологія наукових досліджень

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Надикто Володимир Трохимович

СИЛАБУС

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр») механіко-технологічний факультет

  1. Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 94 с.
  2. Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання самостійних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 34 с.
  3. Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання практичних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 63 с.

Рекомендована література

Лекції з дисципліни:

Тема_1 СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема_2 СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема_3 МОДЕЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДНИКА

Тема_4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема_5. МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

Тема_6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема_7. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ – ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ – ПАТЕНТИ