Метрологія, стандартизація та сертифікація

Спеціальність:
Цивільна безпека
СВО:
Бакалавр
Курс:
2

Студент повинен знати:
– основні поняття і положення в галузі стандартизації;
– вимоги стандартів до управління якістю продукції на усіх етапах життєвого циклу;
– основні поняття теорії взаємозамінності;
– систему допусків та посадок ISO;
– методики розрахунку і вибору стандартних посадок типових з’єднань;
– методи складання і розрахунку розмірних ланцюгів;
– правила позначення норм точності розмірів, форми, розташування, шорсткості поверхонь на креслениках;
– засоби вимірювання лінійних та кутових величин;
– правила вибору засобів вимірювання;
– положення про обов’язкову і добровольну сертифікацію.

Студент повинен отримати навички:
– використання національних, міждержавних і міжнародних стандартів;
– визначати характер з’єднань по нормам точності, позначеним на креслениках;
– призначати норми точності методами розрахунковим і аналогії;
– вибирати засоби вимірювання достатньої точності;
– вміти здійснювати вимірювання і визначати придатність розмірів.

Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» для спеціальності 263 «Цивільна безпека» на 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація»