Надійність технологічних систем (ОНП «Агроінженерія»)

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М2 (освітньо-науковий)

Мета. Забезпечення розуміння студентами суті проблеми надійності, її місця в системі забезпечення якості технологічних систем, отримання студентами необхідних знань з теорії надійності та застосування навичок та вмінь з аналізу надійності по даним випробувань та експлуатаційних спостережень.

Завдання дисципліни:
– вивчення теоретичних основ математичних методів теорії надійності;
– засвоєння студентами понять про методи моделювання, оцінки та оптимізації надійності технологічних систем;
– отримання досвіду з аналізу показників надійності виробів та технологічних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати
– основи теорії надійності невідновлюваних та відновлюваних виробів;
– методи аналізу надійності технологічних систем;
– методи розробки та оптимізації вимог до надійності технологічних систем;
– методи аналізу характеру і причин виникнення відмов і пошкоджень технологічних систем;
– моделі надійності невідновлюваних та відновлюваних виробів технологічних систем;
– показники надійності технологічних систем;
– методи забезпечення надійності технологічних систем при проекту-ванні і виробництві;
– методи контролю надійності технологічних систем в експлуатації.
вміти
– оцінювати показники надійності невідновлюваних об’єктів;
– оцінювати показники надійності відновлюваних об’єктів;
– оцінювати показники надійності технологічних систем;
– аналізувати фізичну сутність типових відмов і пошкоджень;
– обробляти статистичні дані;
– оцінювати показники надійності об’єктів за даними випробувань та
експлуатаційних спостережень.

Робоча програма з дисципліни «Надійність технологічних систем» для здобувачів СВО Магістр зі спеціальності 208 Агроінженерія ОНП Агроінженерія на 2021-2022 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Надійність технологічних систем (за вибором студента)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОНП Агроінженерія на 4 семестр 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Надійність технологічних систем», ОНП Агроінженерія

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Надійність технологічних систем», ОНП Агроінженерія


Корисне для студентів

Графік виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність технологічних систем»

Критерії оцінювання студентів з дисципліни «Надійність технологічних систем» у модульній системі

Лекції з дисципліни «Надійність технологічних систем»:

– Лекція 1 – Теоретичні засади технології виробництва сільськогосподарської продукції

– Лекція 2 – Технологічна лінія як система

– Лекція 3 – Надійність технологічних систем

– Лекція 4 – Загальна характеристика надійності як науки

– Лекція 5 – Сутність відмов технологічних систем

– Лекція 6 – Показники надійності моделі розподілу відмов

– Лекція 7 – Теорія ймовірності як математичний апарат для дослідження надійності технологічних систем

– Лекція 8 – Діагностування та прогнозування технологічного обладнання переробних підприємств

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність технологічних систем» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 – «Агроінженерія»:

– Бланк для виконання практичної роботи 1 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 2 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 3 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 4 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 5 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 6 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 7 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 8 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 9 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Бланк для виконання практичної роботи 10 з дисципліни «Надійність технологічних систем».

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Надійність технологічних систем»:

– ПР №1 – Аналіз технологічних систем

– ПР №2 – Визначення надійності роботи оператора технологічної системи

– ПР №3 – Визначення показників надійності технологічних систем при нормальному законі розподілу

– ПР №4 – Визначення показників надійності технологічних систем при експоненціальному законі розподілу

– ПР №5 – Визначення показників надійності технологічних систем при законі розподілу Вейбулла

– ПР №6 – Побудова дерева відмов технологічних систем

– ПР №7 – Визначення ймовірності безвідмовної роботи технологічної системи

– ПР №8 – Визначення показників надійності технологічної системи водопостачання та напування тваринницької ферми

– ПР №9 – Визначення показників надійності технологічної системи доставки і роздавання кормів

– ПР №10 – Визначення ймовірності безвідмовної роботи технологічної системи прибирання і видалення гною

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Надійність технологічних систем» для здобувачів СВО «Магістр» спеціальності 208 – «Агроінженерія»:

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 1 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 2 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 3 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 4 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 5 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 6 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 7 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 8 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 9 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 10 з дисципліни «Надійність технологічних систем».