Організація робіт підприємств технічного обслуговування

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Бондар Андрій Миколайович

Метою дисципліни ОРПТО є формування у студентів глибокого розуміння питань раціональної організації робіт підприємств технічного обслуговування сільськогосподарської техніки з мінімальними витратами часу, трудових та матеріальних ресурсів із застосуванням сучасних методів і засобів діагностування і виконання робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– сутність чинної системи ТО СГТ;
– види та зміст обслуговуючих втручань та періодичність їх проведення;
– методи та нормативно-технічну документацію для планування обсягу робіт з ТО СГТ;
– методику визначення параметрів організації виробничого процесу на підприємствах ТО;
– організацію праці, робочих місць, постів і їх обслуговування;
– сутність зовнішньої та внутрішньої підготовки виробництва;

– методику визначення потреби підприємства ТО в матеріально-технічних ресурсах;

– сутність системи покращення якості послуг з ТО СГТ;
– методику техніко-економічної оцінки інженерних рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
вміти:

– визначити параметри організації виробництва підприємств ТО;
– вибирати форму і методи проведення робіт з ТО;
– визначити потребу підприємств в робітниках, робочих місцях, обладнанні;
– здійснювати технічну підготовку виробництва;
– планувати потребу виробництва в матеріально-технічних засобах;
– організувати перевірку якості виконання послуг з ТО;
– визначити собівартість виконання послуг з ТО і шляхи їх зниження.

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування» на основі ОР Магістр на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-22 н. р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти СИЛАБУС з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування (за вибором студента)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на М1 курс 2 семестр 2020-21 н. р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Презентації лекцій з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Журнали виконання практичних робіт з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки до практичних робіт з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»