Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування

Спеціальність:
Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Журавель Дмитро Павлович

Метою дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування» є вивчення загальних питань тертя, зношування й змащування трибоспряжень машин та обладнання; придбання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для надійної експлуатації техніки, встановлення причин зношування і шляхи підвищення їх зносостійкості.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні закони тертя та зносу матеріалів;
– закономірності взаємодії поверхонь тертя та режими мащення;
– принцип вибору матеріалів в трибосистемі з урахуванням максимального ресурсу на етапі проектування та експлуатації машин та обладнання.

вміти:
– визначати втрати на тертя, коефіцієнт тертя в реальних конструкціях трибосистем при проектуванні нових зразків техніки;
– визначати швидкість зношення та розраховувати ресурс трибосистем;
– аналізувати конструкції вузлів тертя та здійснювати вибір мастильних матеріалів для їх експлуатації;
– розробляти технологічні процеси дефектації та поточного ремонту техніки.

Робоча программа навчальної дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування» для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на основі ОР Магістр на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування» для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування»  (на 1 семестр)

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування» (на 1 семестр)

Журнали виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування» (на 1 семестр)