Проектування сервісних підприємств

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Дашивець Галина Іванівна

Метою дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок по розробленню комплексної документації, необхідної для проектування, реконструкції, розширення, переозброєння сервісних підприємств.

студент повинен вміти:
– обґрунтовувати вибір оптимального варіанту розвитку і розміщення об’єктів РОП;
– розроблювати склад РОП і розраховувати його основні параметри;
– аналізувати і виконувати компонувальні плани, технологічні планування, генеральні плани РОП;
– вирішувати питання охорони праці, природи, протипожежної безпеки при проектуванні;
– розраховувати потребу РОП в енергоресурсах;
– виконувати техніко-економічну оцінку проектних рішень.
студент повинен отримати навички:
– роботи з проектними документами;
– розробки генеральних планів підприємства, компонувальних рішень виробничих корпусів, планувань обладнання дільниць;
– розрахунку обсягів робіт, обладнання, чисельності працюючих, виробничих і допоміжних площ;
– розробки проектних рішень реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих ремонтно-обслуговуючих підприємств;
– розрахунку техніко-економічних показників сервісних підприємств.

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування сервісних підприємств» для здобувачів СВО «Магістр» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Проектування сервісних підприємств» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Проектування сервісних підприємств (за вибором студента)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 3 семестр 2020-21 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Проектування сервісних підприємств»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Проектування сервісних підприємств»