Технічний сервіс мехатронних систем

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Бондар Андрій Миколайович

Мета дисципліни “Технічний сервіс мехатронних систем” розділ «Засоби механізації» є формування у студентів глибокого розуміння важливості застосування засобів механізації робіт при ремонті машин для забезпечення рентабельності та високої якості продукції сільськогосподарського виробництва.

знати:
– виробничий процес і його функції;
– зміст і задачі технічного сервісу;
– розпізнавати особливості видів ремонту;
– сутність процесів механізації відділення забруднень;
– питання механізації та автоматизації розбиральних , дефектувальних, зварювально-наплавлювальних, збирально-балансувальних і випробувальних робіт;
– обладнання для фарбування машин і їх складових частин;
– вимоги безпеки при роботі з обладнанням при виконанні ремонтних робіт;
– методику проектування засобів механізації технічного сервісу.

вміти:
– оцінювати технічний стан агрегатів, які поступають до ремонту за допомогою спеціального обладнання;
– вибирати обладнання для механізації розбиральних , дефектувальних, зварювально-наплавлювальних, збирально-балансувальних і випробувальних робіт;
– проектувати спеціальні пристрої і обладнання для механізації робіт технічного сервісу;
– використовувати механізовані та автоматизовані технологічні процеси і обладнання при ремонті машин;
– обґрунтувати доцільність розробки і впровадження нових засобів механізації ремонту машин у виробництво.

Робоча программа навчальної дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем» для здобувачів СВО Магістр на 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем (обов’язкова)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 1 семестр 2020-21 н.р.

Перелік лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Перелік практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Графік виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Лабораторні роботи з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Практичні роботи з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»