Технологія наукових досліджень в агроіженерії

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Надикто Володимир Трохимович

Силабус 2021-2022

Робоча програма 2021-2022

ПЕРЕЛІК ВКАЗІВОК ТНДА

Підручники та посібники ТНДА

ПР№1 Апріорне ранжування факторів технологічного процесу

ПР№2 Макет автоматизированого робочого місця інженера-дослідника

ПР№3 Методика написання звіту з науково-дослідної роботи

ПР№4_Написання наукової статті до фахового журналу України

ПР№5 Структура статті+

ЛР№1 Прямоліність

ЛР№2 Профіль

ЛР№3 Складання структурних схем вимірювальних приладів

ЛР№4 Складання бази данних літературних джерел

ЛР№5 Складання бази даних патентів

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

Лекції з дисципліни:

Лекція_1

Лекція_2

Лекція_3

Лекція_4

Лекція_5

Лекція_6

Лекція_7

Лекція_8

Лекція_9

Лекція_10

Лекція_11

Лекція_12

Лекція_13

Лекція_14

Лекція_15