Технології наукових досліджень в технічному сервісі

Спеціальність:
Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва
СВО:
Магістр
Курс:
М1

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів магістратури з необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, а також підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи.

Завдання дисципліни:

 • висвітлити теоретико-методологічні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто сформувати теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, магістрантами і аспірантами;
 • ознайомити з основними з формами звітів із наукової роботи; методикою підготовки повідомлень, доповідей, виступів; специфікою написання статей, курсових та кваліфікаційних (дипломних, магістерських, дисертаційних) робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати

 • зміст основних понять навчальної дисципліни;
 • основні етапи наукового пошуку;
 • методику наукових досліджень, їх планування та організацію;
 • методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації;
 • методи теоретичних та експериментальних досліджень в психології;
 • особливості формування особистості науковця.

вміти

 • формулювати проблему, визначати мету, гіпотезу та завдання дослідження, висувати нові наукові ідеї, узагальнювати та пояснювати наукові факти;
 • розробляти програму дослідження;
 • відбирати методичну основу дослідження з метою комплексної реалізації його завдань;
 • відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою дослідження; користуватися сучасними джерелами наукової інформації;
 • порівнювати результати експерименту з теоретичними обґрунтуваннями проблеми;
 • робити певні узагальнення та висновки з тематики наукового дослідження
 • оформлювати отримані результати у вигляді наукових статей, доповідей; використовувати дані досліджень у практичній діяльності.

Робоча програма навчальної дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» для здобувачів СВО Магістр зі спеціальності 208 Агроінженерія на 2021-2022 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі (за вибором студента)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОНП Агроінженерія на 3 семестр 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Графік виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Лабораторні роботи з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Самостійна підготовка до лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Практичні роботи з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Самостійна підготовка до практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»