Лабораторна робота «Обкатка, випробування та контрольний огляд двигунів після ремонту»

В процесі виконання роботи студенти отримують теоретичні відомості про технологічний процес обкатки і випробування двигуна після ремонту, усвідомлюють призначення операції обкатки, фізичну сутність процесів припрацювання, фактори  припрацювання, що впливають на тривалість, і вимоги  до її режимів, ознайомлюються з технологічним процесом контрольного огляду двигуна. Отримують практичні навички з визначення режимів обкатки двигуна, для забезпечення необхідної якості припрацювання деталей в процесі обкатки, та проведення випробування двигуна.