Лабораторна робота «Визначення технічного стану прецизійних пар паливного насосу»

В процесі виконання роботи студенти отримують теоретичні відомості про параметри технічного стану паливного насосу. З’ясувати причини погіршення технічного стану агрегатів системи живлення дизельних двигунів. Ознайомлюються з методами визначення технічного стану прецизійних пар паливної апаратури безпосередньо на двигуні.  Отримують практичні навички визначення технічного стану прецизійних пар паливного насосу с використанням стенду, без розбирання насосу.