Лабораторна робота «Ремонт приборів автоматики холодильник установок»

Робоче місце ремонту приборів автоматики холодильних установок.

В процесі виконання роботи студенти отримують теоретичні відомості будови та принципу роботи холодильної установки, будову, принцип дії та характерні дефекти терморелулюючого вентиля, датчика-реле температури та реле тиску, отримують практичні навички з заправлення силового елементу терморегулюючого вентиля, зарядки та перевірки датчика-реле температури, перевірки реле тиску. Вивчають стенд для регулювання автоматики холодильних установок, та отримують навички з його використання.