Лабораторна робота «Розбирання та складання головної передачі трактора Т-150К»

Робоче місце ремонту головної передачі трактора Т-150К.

В процесі виконання роботи студенти вивчають технічні вимоги на ремонт головної передачі на прикладі трактора Т-150К, технологічний процес розбирання і збирання головної передачі, методику регулювання основних зазорів головної передачі. Набувають практичних навичок з розбирання та складання головної передачі трактора Т-150К, контролю основних параметрів якості складання. Ознайомлюються з обладнанням та оснащенням для ремонту головних передач, і стендом для розбирання та складання редукторів тракторів Т-150 та Т-150К.