Лабораторна робота «Зрівноважування деталей та складальних одиниць після ремонту»

Робоче місце статичного та динамічного балансування.

В процесі виконання роботи студенти засвоїти методику зрівноважування деталей та складальних одиниць після ремонту. Набути практичних навиків зі статичного та динамічного балансування деталей та складальних одиниць. Ознайомитись з призначенням, будовою та принципом дії балансувальної машини.