Лабораторна робота «Електроіскрова обробка деталей на установці ЕФІ-25М»

В процесі виконання роботи студенти отримують  теоретичні відомості про електроіскровий спосіб обробки деталей; принцип дії обладнання для електроіскрової та електроерозійної обробки; область використання електроіскрової та електроерозійної обробки. Отримують практичні навички з визначення режимів, налагодження та проведення електроіскрового легування на установці ЕФІ-25М,  та дослідження  властивостей і розмірних характеристик поверхневого легованого і (або) відновленого шару.