Лабораторна робота «Зварювання і наплавлення в середовищі вуглекислого газу при ремонті машин»

В процесі виконання роботи студенти отримують  теоретичні відомості про способи  і особливості технології зварювання  і наплавлення в середовищі вуглекислого газу, фізичну сутність процесів, які протікають при зварюванні у середовищі вуглекислого газу, обладнання яке застосовується, характеристики захисних газів і методику їх вибору, вплив на якість режимів зварювання і матеріалу електродного дроту. Отримують практичні навички з визначення режимів зварювання  і наплавлення, регулювання зварювального обладнання,  та  забезпечення необхідної якості відновлених деталей.