За підсумками роботи наукових гуртків у 2018-19 навчальному році було проведено Всеукраїнську науково-технічну конференцію магістрантів і студентів та VІ Всеукраїнську науково-технічну Інтернет-конференцію молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». Студенти та магістранти з наукових гуртків кафедри, виступили з доповідями  за результатами своєї роботи, а також були написані тези до збірників:

Нестеровський М.В. Методика визначення раціонального способу відновлення колінчастого валу / М.В. Нестеровський, М.М. Романенко // Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 19.

Приступа О.В. Дослідження конструкцій механічних рульових керувань з перемінним передаточним відношенням / О.В. Приступа // Науковий керівник: А.М. Бондар, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 20.

Абдурахманов М.А. Перспективи використання олійних культур на енергетичні та кормові цілі (на прикладі рицини) / М.А. Абдурахманов,  Р.Д. Алієв // Науковий керівник: В.А. Дідур, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 21.

Бурдин В.M. Шляхи підвищення надійності роботи турбокомпресорів / В.M. Бурдин // Науковий керівник: О.В. В’юник, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 24.

Димченко Д.В. Аналіз підстилкового матеріалу для молочних корів / Д.В. Димченко // Науковий керівник: С.В. Дереза, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 25.

Павленко Є.Є. Обґрунтування технологічного процесу метаногенерації в біогазових установках / Є.Є. Павленко // Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 26.

Бублик А.Д. Проект «Пелтавр»  / А.Д. Бублик // Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 29.

Тарабанов Є.О. Підвищення зносостійкості поверхонь шийок колінчатих валів двигунів вібронакатуванням / Є.О. Тарабанов // Науковий керівник: О.Ю. Новик, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 33.

Драгнєв В.А. Удосконалення конструктивної схеми біогазової установки / В.А. Драгнєв // Науковий керівник: Д.О. Мілько, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 34.

Мендель М.Є. Тенденції розвитку техніки для прибирання гною / М.Є. Мендель // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 35.

Компанієць Д.О. Щодо питання альтернативного використання пташиного посліду / Д.О. Компанієць // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 36.

Дубровик А.А. Обґрунтування механізованих технологій утримання перепелів / А.А. Дубровик // Науковий керівник: О.Г. Скляр, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 37.

Десятов С.В. Дослідження та контроль зношування деталей вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки / С.В. Десятов // Науковий керівник: Д.П. Журавель, Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (19-23 листопада 2018 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 38.


Компанієць Д.О. Дослідження опалювальних системи свинарників / Д.О. Компанієць // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» – Випуск VІ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.– С. 69-70.

Мендель М.Є. Дослідження надійності молоткових дробарок / М.Є. Мендель // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» – Випуск VІ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.– С. 71-73.

Дімітров Д.О. Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві / Д.О. Дімітров // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» – Випуск VІ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.– С. 97-98.


    В розрізі роботи наукових гуртків студентами під керівництвом викладачів було виконано певний об’єм наукових досліджень, що стало підґрунтям до написання студентських наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за наступними тематиками:

«Обґрунтування параметрів процесу внесення сухого консерванту до рослинної сировини дозатором-живильником» ДРАГНЄВ В.А. (23МБ АІ група), науковий керівник д.т.н., проф. Дмитро Олександрович МІЛЬКО;

«Обгрунтування методу та розробка обладнання для контролю зносу пар тертя» ДЕСЯТОВ С.В. (21МБ ГМ група), науковий керівник д.т.н., доцент Дмитро Павлович ЖУРАВЕЛЬ;

«Обґрунтування технологічного процесу метаногенерації в біогазових установках» ПАВЛЕНКО Є.Є. (41ПМ група), науковий керівник к.т.н., доцент Радміла Вікторівна СКЛЯР;

«Підвищення надійності технологічного процесу збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені» БУБЛИК А.Д. (16МБ АІ група), науковий керівник к.т.н., доцент Олександр Миколайович ШОКАРЕВ;

 «Обгрунтування раціонального способу відновлення колінчастого валу» РОМАНЕНКО М.М. (15МБ АІ група), науковий керівник к.т.н., доцент Валерія Валеріївна ПАНІНА;

«Бізнес-план з розведення перепелів» СУХОВЕЦЬКИЙ А.О. (3 курс, факультет ЕБ), БУБЛИК А.Д. (16МБ АІ група), наукові керівники к.т.н., доцент Борис Володимирович БОЛТЯНСЬКИЙ, к.е.н., доцент Лариса Олексіївна БОЛТЯНСЬКА. Наукова робота також прийматиме участь у Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» в м. Київ.