Написання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчального процесу підготовки студентів.

Метою виконання дипломної роботи є закріплення і розширення теоретичних знань для вирішення конкретних завдань та виявлення підготовленості спеціаліста до самостійної роботи у розв’язанні виробничих проблем. Для організації та чіткого планування роботи бакалаврів і магістрів під час дипломування, викладачами кафедри розроблені щоденники підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра

Щоденник підготовки до кваліфікаційної роботи БАКАЛАВРА денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія»

Щоденник підготовки до кваліфікаційної роботи МАГІСТРА денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія»