Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр):

ЛР №1 – Вивчення будови приладів для вимірювання гідростатичного тиску і його вимірювання

ЛР №2 – Вивчення будови приладів для вимірювання елементів потоку рідини і їх вимірювання

ЛР №3 – Дослідження потоку рідини з застосуванням рівняння Бернуллі

ЛР №4 – Дослідження гідравлічних опорів з вимірюванням кількісних їхніх характеристик

ЛР №5 – Вивчення конструкції насосів і вентиляторів

ЛР №6 – Випробування відцентрового насоса 2К-20/30

ЛР №7 – Вивчення будови і конструкції елементів систем сільськогосподарського водопостачання

ЛР №8 – Вивчення конструкції гідро і вітроенергетичних установок

ЛР №9 – Вивчення конструкції та випробування об’ємних насосів

ЛР №10 – Вивчення конструкції та випробування об’ємних гідродвигунів

ЛР №11 – Вивчення конструкції та випробування гідроапаратури

ЛР №12 – Вивчення гідрооб’ємного рульового керування трактора МТЗ-100 та комбайнів ДОН-1500 і СК-5 “Нива”

ЛР №13 – Вивчення гідравлічної системи гідростатичної трансмісії комбайнів типу “Дон”

ЛР №14 – Вивчення конструкції гідродинамічних передач