Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»:

– Лабораторна робота 1 з дисципліни МВТТ – Технологічний розрахунок доїльних установок ;

– Лабораторна робота 2 з дисципліни МВТТ – Визначення та аналіз якісних показників молока ;

– Лабораторна робота 3 з дисципліни МВТТ – Дослідження робочого процесу охолодника молока ;

– Лабораторна робота 4 з дисципліни МВТТ – Технологія промивання доїльно-молочного обладнання та мийно-дезінфікуючі засоби ;

– Лабораторна робота 5 з дисципліни МВТТ – Методика розробки технологічних карт виробництва продукції тваринництва ;

– Лабораторна робота 6 з дисципліни МВТТ – Визначення обсягів та організація робіт з технічного обслуговування ;

– Лабораторна робота 7 з дисципліни МВТТ – Визначення енергетичних, економічних та екологічних еквівалентів паливно-енергетичних ресурсів ;

– Лабораторна робота 8 з дисципліни МВТТ – Використання енергозберігаючих технологій при сушінні сільськогосподарської продукції ;

– Лабораторна робота 9 з дисципліни МВТТ – Сучасні технології та обладнання для покращення насіннєвого та кормового матеріалу ;

– Лабораторна робота 10 з дисципліни МВТТ – Використання геліоколекторів в сільськогосподарському виробництві ;

– Лабораторна робота 11 з дисципліни МВТТ – Технології та обладнання для переробки відходів тваринництва .