Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Триботехніка» (на 1 семестр):

ЛР №1 – Визначення ресурсу трибоспряжень 

ЛР №2 – Молекулярно-механічна теорія тертя 

ЛР №3 – Оцінка безвідмовної роботи невідновлюваних елементів трибосистем 

ЛР №4 – Структурно-енергетична теорія тертя 

ЛР №5 – Дослідження зносів і пошкоджень деталей машин 

ЛР №6 – Дослідження видів тертя 

ЛР №7 – Дослідження зносів деталей методом штучних баз 

ЛР №8 – Оптимізація конструктивного виконання трибосистем 

ЛР №9 – Діагностика вузлів тертя 

ЛР №10 – Методи підвищення надійності трибосистем 

ЛР №11 – Наплавлення зносостійких шарів в середовищі захисних газів 

ЛР №12 – Підвищення зносостійкості трибосистем 

ЛР №13 – Дослідження технічного стану елементів трибосистем 

ЛР №14 – Дослідження зношування конструкційних матеріалів 

ЛР №15 – Дослідження поверхнево-пластичної обробки трибоспряжень