Лекційні матеріали з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 2 семестр):

– Лекція 1 – Загальні поняття про виробничі процеси у тваринництві

– Лекція 2 – Загальні питання проектування тваринницьких підприємств

– Лекція 3 – Розробка генерального плану тваринницького підприємства

– Лекція 4 – Проектування потокових технологічних ліній водопостачання і напування тварин

– Лекція 5 – Проектування потокових технологічних ліній приготування кормів

– Лекція 6 – Проектування потокових технологічних ліній прибирання та утилізації гною

– Лекція 7 – Монтаж технологічного обладнання, конструкцій та трубопроводів

– Лекція 8 – Монтажопридатність обладнання та фактори, що впливають на неї

– Лекція 9 – Приймання приміщень та організація монтажних робіт

– Лекція 10 – Розрахунок спеціалізованої заготівельної майстерні

– Лекція 11 – Матеріально-технічні засоби для проведення монтажних робіт

– Лекція 12 – Тягові засоби, вантажозахватні пристрої та вантажопідйомні механізми

– Лекція 13 – Фундаменти для тваринницьких машин і обладнання

– Лекція 14 – Проектування технологічних ліній створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

– Лекція 15 – Проектування ПТЛ створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (продовження)

– Лекція 16 – Проектування потокових технологічних ліній стрижки овець

– Лекція 17 – Проектування технологічних ліній кормоцеху

– Лекція 18 – Проектування технологічних ліній кормоцеху (продовження)