Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»:

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 1 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 2 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 3 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 4 з дисципліни «Надійність технологічних систем»;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичної роботи 5 з дисципліни «Надійність технологічних систем».