Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Триботехніка» (на 1 семестр):

– Самостійна робота за темою 1 – Триботехніка та її структура 

– Самостійна робота за темою 2 – Теоретичні основи тертя і зношування 

– Самостійна робота за темою 3 – Харатеристика поверхні твердих тіл 

– Самостійна робота за темою 4 – Втомне, корозійне, кавітаційне, ерозійне, водневе та зношування при фретінг-корозії 

– Самостійна робота за темою 5 – Фізико-хімічні властивості поверхонь тертя 

– Самостійна робота за темою 6 – Види тертя 

– Самостійна робота за темою 7 – Режими мащення 

– Самостійна робота за темою 8 – Методи і засоби досліджень тертя і зношування 

– Самостійна робота за темою 9 – Діагностика вузлів тертя 

– Самостійна робота за темою 10 – Технологічні засоби підвищення зносостойкості 

– Самостійна робота за темою 11 – Змащувальні матеріали 

– Самостійна робота за темою 12 – Триботехнічні матеріали 

– Самостійна робота за темою 13 – Особливості тертя матеріалів трибоспряжень 

– Самостійна робота за темою 14 – Види зношування і пошкоджуваності поверхонь тертя 

– Самостійна робота за темою 15 – Практичне використання триботехніки в технології виробництва