Самостійна підготовка до практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 1 семестр):

– Самостійна робота до практичної роботи 1 з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» ;

– Самостійна робота до практичної роботи 2 з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» ;

– Самостійна робота до практичної роботи 3 з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» ;

– Самостійна робота до практичної роботи 4 з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» ;

–  Самостійна робота до практичної роботи 5 з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» .