Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 1 семестр):

Титульна сторінка до журналу практичних робіт з дисципліни ТНД в ТС ;

Бланк для виконання практичної роботи 1 з дисципліни ТНД в ТС ;

Бланк для виконання практичної роботи 2 з дисципліни ТНД в ТС ;

Бланк для виконання практичної роботи 3 з дисципліни ТНД в ТС ;

Бланк для виконання практичної роботи 4 з дисципліни ТНД в ТС ;

Бланк для виконання практичної роботи 5 з дисципліни ТНД в ТС ;