.Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів. Посібник-практикум для лабораторних робіт 2020

«Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів». Посібник-практикум для виконання лабораторних робіт В.Т. НадиктоВ.Б. МітковВ.П. КувачовТ.С. ЧорнаВ.П. КувачовЄ.І. Ігнатьєв. Мелітополь: Люкс, 2020. 120 с.

.

Посібник-практикум призначено для вивчення та практичного засвоєння знань по курсу “Експлуатація блоково-модульних МТА”. Методична особливість цієї дисципліни полягає в тому, що новий енергетичний засіб розглядається як елемент енерготехнологічного комплексу, складовими частинами якого виступають технологія та МТА для її реалізації. Такий підхід дозволяє оцінити роль енергозасобу в технологічному процесі, визначити його відповідність функційному призначенню та експлуатаційним вимогам до конструкції.

.

.

.