Гідравліка (підручник) 2015

«Гідравліка». Підручник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму 6.100102 “Процеси, машини та обладнання АПВ” в аграр. вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, М.А. Палішкін [та ін.] ; ред. В.А. Дідур. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 546 с.

.

.

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуто конструкцію та принцип дії лопатевих насосів, об’ємних гідромашин. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них.

.

.

.

.

.