Методологія наукових досліджень (електронний аналог лаб. роб.) 2020.

«Методологія наукових досліджень». посібник-практикум для виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія». Електронний аналог посібника. В.Т. НадиктоТ.С. Чорна., 2020. 94 с.

.

.

Електронний аналог посібника-практикума для виконання лабораторних робіт призначено для вивчення та практичного засвоєння знань з основ організації та проведення наукових досліджень з використанням різних методологічних підходів. Посібник-практикум призначений для магістрів, аспірантів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях народного господарства.
.

.

.