1

.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва». Курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза  Мелітополь: Люкс, 2020. 196 с.

.

У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва». Курс лекцій призначено для вивчення та практичного засвоєння знань про будову, робочі процеси і регулювання машин та обладнання агропромислового виробництва, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи машин, критерії оцінювання ефективності роботи техніки, правила експлуатації та обслуговування машин, принципи ресурсозбереження, головні напрямки і тенденції розвитку механізації агропромислового виробництва.
.

.

.