Технології наукових досліджень 2022

.

.

«Технології наукових досліджень». Підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2022. – 682 с., іл.

В підручнику подано загальні поняття про структуру, тенденції розвитку і класифікацію науки в Україні, організацію науково-дослідної діяльності в Україні та основні напрями наукових досліджень; висвітлено основи наукознавства в сучасному світі: поняття, зміст і функції науки, виникнення та еволюція науки, наукознавство та його розвиток, шлях становлення наукової теорії та основні принципи науки і наукового пізнання; розглянуто методологію та організацію наукових досліджень, методичні основи наукового дослідження, основні принципи загальнонаукових досліджень та основи системного дослідження; особливості теоретичних та експериментальних досліджень; основи пошуку, накопичення та опрацювання наукової інформації; основи етики наукових досліджень; особливості викладу та обґрунтування наукових результатів.

.

.