Обкладинка Теплотехніка, теплопостачання і.. 2007«Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві». Посібник / В.А. Дідур, М.І. Стручаєв // За загальною редакцією проф. В.А. Дідура. Київ : Аграрна освіта, 2007. 233 c.

.

.

Основи термодинаміки були закладені в XIX ст., коли в зв’язку з розвитком теплових двигунів виникла необхідність вивчення закономірностей перетворення теплоти у роботу. Метод термодинаміки універсальний для замкнутих макроскопічних систем. Його широко застосовують у різних областях науки і техніки, причому навіть у дуже далеких від неї, наприклад у медицині, соціології і навіть в економіці.

.

.

.

.