trybotehnika-2019«Триботехніка». Методичні вказівки до самостійної роботи / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, В.В. Паніна. Мелітополь: ФОП «Верескун В.М.», 2019. 116 с.

.

У методичних вказівках наведено мету і завдання дисципліни «Триботехніка» та складові самостійної роботи. Розглянуто основні закони тертя та зносу матеріалів, закономірності взаємодії поверхонь тертя та режими мащення, принципи вибору матеріалів в трибосистемі з урахуванням максимального ресурсу на етапі проектування та експлуатації машин та обладнання. Методологію визначення втрат на тертя, коефіцієнт тертя в реальних конструкціях трибосистем при проектуванні нових зразків техніки, методику оцінки швидкості зношення та розрахунку ресурсу трибосистем, конструкції вузлів тертя та методику вибору мастильних матеріалів для їх експлуатації з метою подальшої розробки технологічних процесів дефектації та поточного ремонту техніки.

.

.

.