vstv-2009«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання». Підручник. (2-е видання доповнене і перероблене) / І.С. Сірий. За ред. Сірого І.С. К.: Аграрна освіта, 2009. 353 с.

.

.

Викладено загальні принципи стандартизації і особливості національної стандартизації в Україні. Розглянуто систему допусків і посадок ISO, що прийнята як українські національні стандарти, принципи розрахунку і вибору норм точності, що забезпечують взаємозамінність при виробництві, експлуатації і ремонті машин. Описано пристрої засобів вимірювання, правила їх настроювання, регулювання і методику вибору засобів вимірювання достатньої точності.

.

.

.

.