Кюрчев Володимир Миколайович

Посада: Радник ректора, доктор технічних наук, професор кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України

Базова вища освіта: Закінчив в 1981 році Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка
у 1999 році отримав другу вищу освіту за фахом «Економіка підприємства» в Таврійській державній агротехнічній академії (ТДАТА), м. Мелітополь

Вчене звання: Професор
В 2006 році отримав вчене звання професора кафедри «Машиновикористання в землеробстві» № диплома 02ПР№004217. У 2017 році був обраний членом-кореспондентом НААН України

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
В 2015 році захистив дисертацію доктора технічних наук на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів» у спеціалізованій вченій раді. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, № диплома ДД№004162

Email: volodymyr.kyurchev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  •  агрегатування комбінованих машинно-тракторних агрегатів
  •  розроблення і агрегатування модульних енергетичних засобів агрегатів
  •  розроблення основ колійної системи землеробства

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 1981 року працював на кафедрі «Експлуатація машинно-тракторного парку» на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1991 році був призначений на посаду проректора з економічних питань МІМСГ, завідувача кафедри «Машиновикористання в землеробстві». У 2000 році був призначений на посаду проректора з наукової роботи ТДАТА. З 2004 року працює на посаді професора кафедри «Машиновикористання в землеробстві»

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Кюрчева В.М.

Основні наукові праці

Nadykto, V., Kyurchev, V., Chaplinskyi, A., Ayubov, A. Ways to increase the traction efficiency of modular draft device. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012043

Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України Вісник аграрної науки, 2017, №1 (січень) – С. 43-47 / Кюрчев В.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Надикто В.Т.

Агрегатування плугів // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. - 2014. - № 15. - С. 42-44. / Кюрчев В.М., Адамчук В., Булгаков В., Надикто В.

Нові комбінації МТА // FARMER. - 2014. - № 8. - С. 92-93. / Кюрчев В.М., Надикто В., Аносов В.

Україні потрібен власний типаж тракторів // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. - 2014. - № 14. - С. 48-51. / Кюрчев В.М., Адамчук В., Булгаков В., Надикто В.

І один у полі - воїн! або Універсальний солдат - трактор ХТЗ Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. - 2013. - № 5. - С. 128-131. / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Карабило С.

Методика оцінки технологічної придатності тракторів для роботи у складі комбінованих МТА // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 2012. - № 3. - С. 42-44. / Кюрчев В.М.

Різномодельність чи універсалізація? // FARMER. - 2011. - № 11 (Листопад). - С. 82-83. / Кюрчев В.М.

Орний агрегат на основі трактора серії ХТЗ-160 // Техніка і технології АПК, 2010, №4 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Новий посівний МТА на основі трактора серії ХТЗ - 160 // Техніка і технології АПК, 2010, № 12 (15) с.9 - 12 / Кюрчев В.М.

Обгрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 5-8. / Кюрчев В.М., Булгаков В. М., Заришняк А. С., Надикто В. Т.

Чи потрібен Україні типаж тракторів // Вісник аграрної науки, 2009, №7 / Кюрчев В.М., Безуглий М.Д., Булгаков В.М., Надикто В.Т.

Перспективи міжнародної співпраці у діяльності вищого навчального закладу // Збірник науково-методичних праць, Наука і методика, Київ, 2009, с.20-24 / Кюрчев В.М., Рогач Ю.П., Колесніков М.О.

Методика та результати оцінки нерівностей профілю грунтово-дорожніх фонів за допомогою ЕОМ // Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – Вип.6, т.6 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П., Надикто В.Т.

Рекомендації з підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів. // Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – Вип.8, т.8 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Кувачов В.П.

Наукові розробки-виробникам регіону // ж. Содружество, 2006, №37. / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов // Научни известия. – Варна (Болгария), 2013. - Т. XXI, вып. 5 (142). - С. 104-108. / Кюрчев В.М., Митков В., Черная Т., Митков В.

Авторські свідоцтва, патенти, ліцензії

Гідравлічна машина з циклоїдальним внутрішнім зачепленням Патент на винохід 37457А F04C1/08, Бюл.№4. Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Кюрчев С.В., Тітов Д.С., Крутіков О.С.

Планетарно-роторний гідромотор Патент на винохід 37478А F04C2/08, Бюл.№4 Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Оберніхін П.В., Волошина А.А., Бондар А.М.

Планетарно-роторний гідромотор Патент на винохід 37477А F04C2/08, Бюл.№4 Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Іщенко О.А., Мілаєва І.І., Золотарьов О.

Безмоторний лабораторний спосіб кількісної оцінки самозаймистості дизельних палив. Патент на винохід 45651А G01N33/22, Бюл.№4 Від 15.04.2002 / Кюрчев В.М., Мітков Б.В., Кувачов В.П.

Фільтр - водовіддільник Патент на винохід 66522А B01D25/00, Бюл.№5 Від 17.05.2004 / Кюрчев В.М., Вороновський І.Б.

Пристрій для ворушіння насіння сільськогосподарських культур Патент на винохід 69768А А01В37/00, Бюл.№9 Від 15.09.2004 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Мітков Б.В.

Енергетичний засіб сільськогосподарського призначення Патент на корисну модель 3293, Бюл.311 Від 15.11.2004 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Мітков Б.В., Панченко А.І.

Зчіпний пристрій енергетичного засобу Патент України № 11955 А01В59/04Від 16.01.2006 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Чорна Т.С.

Спосіб підвищення плавності руху транспортного засобу сільськогосподарського призначення Патент України № 21932 В62D 59/00 10.04.2007 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П., Надикто В.Т., Кутьков Г.М.

Борозноутворювач Патент України № 20954 A 01 B 13/02, A 01 C 5/00 15.02.2007 / Кюрчев В.М., Баєв І. В., Заря М. В., Кюрчев В. М., Шабала М. О.

Спосіб прокладання постійної технологічної колії Патент України №80900 А01В 79/00 15.12.2007 / Кюрчев В.М., Крижачківський М.Л., Надикто В.Т.

Спосіб підвищення прохідності транспортного засобу сільськогосподарського призначення Патент України № 32545 А01В 59/00 від 26.05.2008 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Надикто В.Т.

Пристрій для контролю за співвідношенням швидкостей Патент України 55191, A 01 D 75/00 від 10.12.2010 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Аюбов А. М., Кувачов В. П.

Спосіб повороту машинно-тракторного агрегату Патент України A 01 B 69/04 від 10.12.2010 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Аюбов А. М., Кувачов В. П.

Двомашинна зчіпка Патент України №50421 В60D 1/00 від 10.06.2010 / Кюрчев В.М., Масалабов В.М., Надикто В.Т.

Спосіб смугового обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур Патент України № 49011 А01В79/00 Від 12.04.2010 / Кюрчев В.М., Юрчук В.П., Вєтохін В.У., Надикто В.Т., Найдиш А.В.

Спосіб смугового обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур Патент України № 96028 A 01 B 3/38, A 01 B 79/02 від 26.09.2011 / Кюрчев В.М., Юрчук В.П., Вєтохін В.У., Надикто В.Т., Найдиш А.В.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112470 A 01 D 33/00 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., , Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112471 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., ,Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А.Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112472 A 01 D 17/16 A 01 D 33/08 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., ,Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112692 A 01 D 33/08 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112693 A 01 D 33/08 A 01 D 17/16 В 07В 13/10 від 25.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., ,Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Фіндура П., Орцагова Д., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112694 A 01 D 33/08 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., ,Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Фіндура П., Орцагова Д., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112790 A 01 D 33/08 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113006 A 01 D 33/08 від 25.11.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., ,Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113007 A 01 D 33/08 від 25.11.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., ,Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113078 A 01 D 33/08 від 12.12.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113079 A 01 D 33/08 від 12.12.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. / Надикто В.Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Насонов В.А., Кюрчев В.М. та ін.- Київ: Аграрна наука, 2016. ‒ 368 с.
2. Надикто В.Т. Збирання зернових культур роздільним способом / В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, В.Л. Семенюк, А.Є. Назін. - Запоріжжя: Інтер-М, 2012.-130 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» Свідоцтво №СС 00493706/002334-17 від 24.03.2017р.

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність – з 2006 по 2021 р. ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – професор кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, відповідальний виконавець наукової програми «Розробити технічні засоби для реалізації новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур умовах півдня України», номер державної реєстрації №0116U002718
Організаційна робота – радник ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.)
почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2002 р.)
Знак МОН України «Відмінник освіти України (2004 р.)
Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2005 р.)
Знак МАП України «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ, ІІ, І ступенів (2005, 2009, 2010 рр.)
трудова відзнака МАП України «Знак Пошани» (2007 р.)
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ, ІІ, І ступенів (2009, 2010, 2012 рр.)
Нагрудний Знак МОН України «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2009 р.)
Нагрудний Знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.)
Почесна відзнака НААН України (2015 р.)
Знак НАПН України «Ушинський К.Д.» (2015 р.)
Почесна Грамота МОН України (2016 р.). У 2015 році Указом Президента України був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.