Комар Артем Станіславович

Посада: Технік І категорії кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

Базова вища освіта: 2010 році з відзнакою закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра інженера-механіка

Email: artem.komar@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • ресурсозберігаючі технології у тваринництві
  • механізація тваринництва
  • гранулятори

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2008 р. на посаді лаборанта кафедри «Охорона праці та безпека життєдіяльності». З червня 2010 р. працює на посаді інженера І категорії на кафедрі «Технічний сервіс в АПК». В листопаді 2010 р. вступає до аспірантури ТДАТУ по спеціальності 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», яку закінчує в жовтні 2013 р. успішно відзвітувавши по обраній тематиці на раді факультету. В серпні 2013 р. прийнятий на посаду техніка І категорії кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» (в серпні 2018 в результаті об'єднання двох кафедр «Технічний сервіс в АПК» та «Технічні системи технологій тваринництва» перейменована на «Технічний сервіс та системи в АПК»)

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Komar A., Boltianska N. Ensuring the reliability of complex systems at different stages of operation. Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022: матеріали XVІІІ Міжн. наук. конф. (17-19 травня 2022 року) Київ: НУБІП, 2022. С. 125-129.

Boltianskа N., Shokarev O., Skliar О., Boltianskyi O., Komar A. State and problems of implementation of innovations in the field of animal husbandry. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. URL: http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/naukovyj-visnyk-tdatu-2022-vypusk-12-tom-2.pdf. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-5

Комар А. С. Вплив світлового режиму на яйценосність перепелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 40-42.

Комар А. С. Визначення крихкості брикетів та гранул. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 176-177.

Комар А. С., В’юник О. В. Чинники надійності гранулятора з плоскою матрицею. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 191-192.

Комар А. С., Григоренко С. М. Експлуатаційні чинники надійності плоскоматричних грануляторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 208-212.

Комар А. С. Сучасні запатентовані способи переробки посліду птахів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 2. №15

Комар А.С., Болтянська Н.І. Варіанти застосування безпідстилкового перепелиного посліду як добрива. Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв: Матеріали МНПК. (25–26 листопада 2021 року) Харків: ДБТУ, 2021. С. 475-478.

Дереза С.В., Болтянська Н.І., Комар А.С. Пріоритетні напрямки вдосконалення доїльних залів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (01–26 листопада 2021 року) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 135-139.

Komar A., Skliar O., Ph.D., Boltianska N. Basic methods of preparation of organic fertilizer from quail manure. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (01–26 листопада 2021 року) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 183-187.

Komar A., Boltianska N., Giełżecki J., Jakubowski T. Analysis of methods of harvesting high quality hay. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (01–26 листопада 2021 року) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 281-286.

Комар А. С. Основні способи переробки перепелиного посліду в органічне добриво. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. (16–18 жовтня 2021 року) Київ. Ніжин, 2021 С. 76-79.

Комар А.С. Перепелиний послід в гранулах – ефективне органічне добриво. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. (04-23 жовтня 2021 року) Глеваха-Київ. 2021. С. 35-38.

Комар А.С. Щодо утилізації органічних відходів тваринництва. Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конференції. (04-18 жовтня 2021 року) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 74-76.

Komar A. Ways to reduce influence of air components on health of AIC workers. OSHAgro – 2021: Збірник тез І Міжн. наук.-практ. конф. (30 вересня 2021 р.) Київ: НУБіП, 2021. С. 65-67.

Комар А. С. Цінне органічне добриво з відходів птахівництва та рослинництва. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 60-63.

Комар А.С. Спалювати чи не спалювати пташиний послід? Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: Тези VІІ Міжн. наук.-практ. конф. (27-28 травня 2021 р.) Умань: УНУС, 2021. С. 29-32.

Boltianska N., Komar A., Manita I. The influence of technological characteristics of the udder of cows on suitability for machine milking. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 13 с.

Комар А. С. Визначення кінематичних параметрів прикочувальних роликів гранулятора з плоскою матрицею. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 12 с.

Комар А. С. Утилізація відходів птахівництва в Україні. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. (20-21 травня 2021 р.) Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 62-64.

Komar A. Recycling of poultry waste to obtain alternative energy and fertilizers. Молодь і технічний прогрес в АПК: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері. (17-18 травня 2021 р.) Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 222-225.

Komar A. S. Advantages of pelleting organic waste of plant and animal origin. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (14 травня 2021 року). Луганськ, 2021. С. 363-365

Boltianska N.I., Manita I.Y., Komar A.S. Justification of the energy saving mechanism in the agricultural sector. (April 29-30, 2021) Engineering of nature management. (1(19), 2021. pp. 7-12.

Komar A. Energy carriers production from organic waste of Agriculture. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2021 року. (26-30 квітня 2021 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 47.

Комар А. С. Переваги гранульованого пташиного посліду. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2021 року. (26-30 квітня 2021 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 48.

Комар А. С. Сучасні методи переробки пташиного посліду. Обуховські читання: Зб. тез XYI Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2021 р.) К.: НУБіП України, 2021. С. 104-108.

Komar A. Basics of granulating feed and excrements. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. (25-26 марта 2021 г.) Минск: БГАТУ, 2021. С. 122-125.

Komar A. Features of biomass granulation. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. (25-26 марта 2021 г.) Минск: БГАТУ, 2021. С. 125-127.

Komar A. Main advantages of flat matrix granulators. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р.) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 225-228.

Комар А. С. Паливо з пташиного посліду. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 31.

Комар А. С. Переваги застосування плоскоматричних грануляторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 121.

Комар А. С. Напрями удосконалення прес-грануляторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 138.

Комар А. С. Вимоги до технологічних параметрів гранулятора. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 173.

Komar A. About granulation of bird droppings. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 180.

Комар А. С. Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з перепелиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-19

Boltianska N., Skliar R., Komar A. Definition of priority tasks for agricultural development. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. «Multidisciplinary research». Bilbao, Spain 2020. Рр. 431-433.

Болтянська Н. І., Комар А. С. Особливості протитечійного охолоджувача лінії гранулювання. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 39-41.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Математична модель напруженого стану в робочому просторі прес-гранулятора. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 58-61.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Сучасні методи і обладнання для гранулювання комбікормів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 272-275.

Комар А. С. Доцільність гранулювання органічних відходів рослинного і тваринного походження. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 336-340.

Комар А. С. Щодо використання пташиного посліду в раціонах тварин та птиці. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 341-345.

Komar A., Boltianska N. Analysis of the positive aspects of the press technology - feed granulation. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 21-24.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Аналіз позитивних аспектів технології гранулювання кормів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 55-56.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 124-126.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Забезпечення надійності складних систем. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 149-152.

Комар А. С., Болтянська Н. І., Скляр Р. В., Скляр О. Г. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 118-121.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Аналіз способів ущільнення дрібних сипких матеріалів. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 6-10.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Переваги використання електричної енергії в агропромисловому комплексі. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 11-14.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 132-135.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Гранулювання органічних відходів рослинного походження на прикладі очерету. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-21

Комар А. С., Болтянська Н. І. Роль інфраструктури сільських територій в розвитку агропромислового комплексу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 49-53.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Огляд способів ущільнення порошкоподібних та дрібних сипких матеріалів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 238-243.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Вимоги до матриці для преса-гранулятора. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 339-342.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Дослідження впливу якості матриць на процес формування комбікормових гранул. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 478-482.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Аналіз переваг і недоліків сучасних пресів-грануляторів. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 33-35.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Аналіз роботи ролика в прес-грануляторі. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 17-20.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Аналіз пристроїв для змішування біомаси. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 63-65.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Класифікація пристроїв для змішування дисперсних матеріалів. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 65-68.

Комар А. С., Мілько Д. О. Доцільність використання паливних брикетів з відходів сільськогосподарського виробництва. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 68-71.

Комар А. С., Болтянська Н. І. Обґрунтування основних параметрів, що впливають на продуктивність гранулятора [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-118-129]. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 4. С. 118-129.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Взаємодія пресуючого ролика і матеріалу в прес-грануляторі [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-260-269]. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 4. С. 260-269.

Комар А.С. Визначення умови економічної доцільності підвищення надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 398-405.

Комар А.С. Кількісні показники економічного аналізу надійності прес-гранулятора з нерухомою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 160-165.

Комар А.С. Аналіз нормального закону розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 33-39.

Комар А.С. Визначення напружень в пресованому матеріалі у прес-грануляторах з кільцевою матрицею // Н.І. Болтянська, А.С. Комар / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 91-97.

Комар А.С. Аналіз переваг та недоліків штемпельних пресів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 75-76.

Комар А.С. Напрями удосконалення робочого процесу вальцово-матричних прес-грануляторів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 33-36.

Комар А.С. Організаційно-економічні заходи ресурсозбереження в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 36-39.

Комар А.С. Переробка пташиного посліду на добриво шляхом його гранулювання / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 18-20.

Комар А.С. Розробка конструкції преса-гранулятора для переробки пташиного посліду / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Зб. наукових-праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» (11 квітня 2019 р.), м. Ніжин За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2019. – С. 84-91.

Комар А.С. Обґрунтування шляхів вдосконалення процесу гранулювання у прес-грануляторах з кільцевою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 176-185.

Комар А.С. Доцільність гранулювання і брикетування кормів для тварин і птиці / А.С. Комар // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 47-49.

Комар А.С. Аналіз конструкцій пресів для приготування кормових гранул та паливних брикетів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 8, Т. 2. – Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/V8T2.html (дата звернення 13.01.2019 р.). – Назва з екрана. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-9)

Комар А.С. Аналіз технічних засобів для пресування кормів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 8, Т. 2. – Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/V8T2.html (дата звернення 13.01.2019 р.). – Назва з екрана. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-50)

Комар А.С. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42.

Комар А.С. Розведення перепелів – родинний бізнес / Б.В. Болтянський, Л.О. Болтянська, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №5. – Київ, 2018.-С. 37-43.

Комар А.С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гранулятора з нерухомою матрицею / Д.О. Мілько, Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Проблеми надійності машин. – Вип. 192. - Харків: ХНТУСГ, 2018.-С. 202-209.

Комар А.С. Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Б.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4 .- Київ, 2018.-С. 38-45.

Комар А.С. Розробка засобів технічної безпеки по зниженню потенційних небезпек операторів мобільної сільськогосподарської техніки / А.С. Комар // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. : Сб. науч. трудов. Серия : Безопасность жизнедеятельности. – Вып. 71, Т. 2 .- Днепропетровск: ПГАСА, 2013.-С. 83-87.

Комар А.С. Особливості професійної захворюваності в АПК України в сучасних умовах / Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13, Т. 6 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 286-294.

Комар А.С. Визначення ризику відмов машинно-тракторного агрегату на підприємствах АПК / А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13, Т. 6 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 264-271.

Комар А.С. Аналіз стану охорони праці в агропромисловому комплексі України / А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 2, Т. 3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 75-82.

Комар А.С. Напрями зниження професійного ризику в АПК / Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 2, Т. 2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 156-162.

Комар А.С. Шляхи нормалізації впливу відносної вологості на операторів мобільної сільськогосподарської техніки / Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Строительство, материаловедение, машиностроение: Серия : Безопасность жизнедеятельности. – Вып. 62 .- Днепропетровск: ПГАСА, 2011.-С.319-323.

Комар А.С. Дослідження параметрів мікроклімату в кабінах тракторів та самохідної сільськогосподарської техніки / Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Серия : Безопасность жизнедеятельности. – Вып. 62 .- Днепропетровск: ПГАСА, 2011.-С. 310-314.

Комар А.С. Порядок побудови та впровадження системи управління охороною праці реформованого агропромислового підприємства / А.С. Комар, О.В. Гранкіна // Збірник наукових праць магістрів та студентів ТДАТУ. – Вип. 8, Т. 3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2009.-С. 130-132.

Комар А.С. Пат. 134302 Україна, МПК В 01 J 2/20. Гранулятор / Д.О. Мілько, А.С. Комар
заявник і власник патенту Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – №u201812305
заявл. 11.12.2018
опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Комар А.С. Пат. 131660 Україна, МПК A 01 F 15/00, B 30 B 3/06, A 23 P 10/20. Плоска матриця гранулятора / Д.О. Мілько, А.С. Комар
заявник і власник патенту Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – №u201807993
заявл. 18.07.2018
опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Комар А.С. Пат. 129109 Україна, МПК B 01 J 2/20. Гранулятор / Д. О. Мілько, Ю. П. Рогач, А. С. Комар
заявник і власник патенту Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – №u201803046
заявл. 26.03.2018
опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.

Комар А.С. Пат. 84990 Україна, МПК F 16 D 3/84, F 16 D 3/04. Захисний пристрій для карданного вала / С. І. Малюта, Ю. П. Рогач, А. С. Комар
заявник і власник патенту Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – №u201304721
заявл. 15.04.2013
опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251
Організаційна робота – технічний секретар механіко-технологічного факультету приймальної комісії ТДАТУ (з 2015 року). Відповідальний за наповнення навчально-інформаційного порталу та сайту кафедри Технічний сервіс та системи в АПК ТДАТУ (з 2016 року)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Почесна грамота ТДАТУ за 2021 рік
Подяки деканату механіко-технологічного факультету за самовіддану працю та високий професіоналізм за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 роки