Мітков Василь Борисович

Посада: Заступник керівника Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки, кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та технічного сервісу машин

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою в 2001 році Таврійську державну агротехнічну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка

Вчене звання: Доцент
В 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри «Машиновикористання в землеробстві» № диплома 12 ДЦ № 029857

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2008 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку ґрунту» у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. № диплома ДК №045348

Email: vasyl.mitkov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • агрегатування комбінованих машино-тракторних агрегатів
  • оцінка рівня екологічної безпеки роботи сільськогосподарських агрегатів

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює:
з 2002 р. на посаді асистента кафедри «Трактора і автомобілі»,
з 2006 р. по 2007 р. – на посаді асистента кафедри «Машиновикористання в землеробстві»,
з 2007 р. по 2008 р. – на посаді старшого викладача кафедри «Машиновикористання в землеробстві»,
з 2008 р. по 2022 р. – на посаді доцента кафедри «Машиновикористання в землеробстві».
З 01.06.2022 по теперішній час працює на посаді доцента кафедри експлуатації та технічного сервісу машин.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Міткова В.Б.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Наукові роботи, що індексуються базою Scopus:

Implementation of simultaneous performance of two technological operations with different machine-and-tractor units V Bulgakov, J Olt, S Pascuzzi, V Nadykto, V Kyurchev, V Mitkov, F Santoro. Estonian University of Life Sciences, 2022, Vol. 20, No. 1

The Coefficient Determination of a Damper Washer Hydraulic Resistance for Reducing a Technical Module Oscillation Amplitude / V. Bulgakov, O. Parakhin, V. Mitkov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 183-190

Наукові роботи, що не індексуються базою Scopus:

Kuvachov V. Naukovì osnovi pìdviŝennâ plavnostì ruhu mašinno-traktornih agregatìv na osnovì modulʹnih energetičnih zasobìv. Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Głowacki, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi - Wydawnictwo SGGW. 2021

Theory of vertical oscillations of a frontally mounted tops harvesting machine. Volodymyr Bulgakov, Yevhen Ihnatiev, Valerii Adamchuk, Vasil Mitkov, Vitaliy Movchan, Viktor Karapetrov - Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2021, 67 (2), Pp. 41–46.

Кувачов В.П., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. та ін. Методологія перевірки математичних моделей функціонування агромостових систем на адекватність. Науковий вісник ТДАТУ. 2020. Вип. 10, том 1. 13 с.

Bulgakov V., Mitkov V., Movchan V., Mitin V.M., Ihnatiev Y. Substantiation of the process of deep tillage with agricultural machines of digging type // VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. 24-27 june 2020.

V. Bulgakov, V. Movchan, Ye. Ihnatiev, V. Mitkov. Increasing and justification of demand for the modernization of agricultural machinery. International Scientific Journals “Innovations”. Sofia, Vol. 7 (2019), Issue 3, p.p. 105-107.

Надикто В.Т., Мітков В.Б., Кувачов В.П., Чорна Т.С., Ігнатьєв Є.І. Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів: посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 120 с.

Vasil Mitkov, Hristo Beloev. METHODOLOGY OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE MOBILE ENERGY MACHINE // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2018. – Issue 4. – Р.114 – 116.

Мітков В.Б. Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. // Вісник Українського відділення МААО. – Мелітополь: ТДАТУ, - Вип. 4. – 2016. С. 78-88.

Mitkov V.B. New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / V.B. Mitkov, V. Kuvachov, Ye. Ihnatiev, V.O. Mitkov // International Scientific Journal “Mechanization in agriculture” (Bulgaria ). – 2016. – Issue 1/2016 . - P.29-31.

Мітков В.Б. Моделирование плоско-параллельного движения в вертикальной плоскости ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, О.В. Шульга. // Motrol. – 2016. – Vol.18, №1. – С. 3-12.

Мітков В.Б. Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, С.В. Сологуб, Т.С. Чорна. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь, 2016. - Вип. 6, том 2, С. 33- 40.

Мітков В.Б. Сучасні інформаційні технології і особливості навчання - інструмент формування якісних фахівців-агроінженерів нового рівня / В.Б. Мітков, Т.С. Чорна. // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчального виховного процесу в вищому навчальному закладі». - Мелітополь, 2016. – С. 264 - 271.

Мітков В.Б. Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов / В.Б. Мітков, В.Н. Кюрчев В.Н., Т.С. Черная, В.В. Мітков // International scientific and technical conference. «Agricultural machinery». Varna. – 2013. – С. 104 – 107.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Scientific bases of the combined units aggregation based on arable and row-crop tractor. Monograph. Vasyl Mitkov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Yevhen Ihnatiev, Volodymyr Kuvachov, Szymon Głowacki, Taras Hutsol, Serhii Yermakov, Dmytro Terenov. – Warszawa: 2021. – 150 pp. ISBN 978-83-8237-007-2

Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Glowacki, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modular power means. Monograph – Warszawa: 2021. 136 p.

Аюбов А.М., Кувачов В.П., Мітков В.Б. та ін. Навчальний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК». – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2020. – 185 с.

Мітков В.Б. Особливості агрегатування комбінованого машино-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України. - Запоріжжя: Видавництво «Кругозір», 2015. – 150 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність: з 2015 р. по теперішній час – заступник директора Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки Таврійського державного агротехнологічного університету.
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми НДІ МЗПУ: «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства» (2021-2025 рр. № державної реєстрації № 0121U109978)
Організаційна робота – виконує функції відповідального за організаційну та виховну роботу на кафедрі «Машиновикористання в землеробстві»