Скляр Олександр Григорович

Посада: Виконуючий обов'язки завідувача кафедри експлуатації та технічного сервісу машин, кандидат технічних наук, професор кафедри

Базова вища освіта: 1991 року закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Професор
В 2015 році отримав вчене звання професора кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» № атестата 12 ПР №011041

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1995 році захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді Харківського державного технічного університету сільського господарства та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук. Спеціальність 05.20.03 - експлуатація, ремонт та відновлення сільськогосподарської техніки № диплома КН №007723

Email: oleksandr.sklyar@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Розробка енергозберігаючих і екологічно чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 1991 року – асистент кафедри «Експлуатація машинотракторного парку» Мелітопольського інституту механізації сільського господарства.
З 1992 по 1994 рік – аспірант Харківського ДТУСГ.
З 1995 по 1997 рік – доцент кафедри «Механізація тваринництва» Таврійської державної агротехнічної академії.
З 1997 по 2003 рік – завідувач кафедри «Механізація тваринництва» Таврійської державної агротехнічної академії.
З 2003 по 2006 рік – декан факультету «Механізації сільського господарства» Таврійської державної агротехнічної академії.
З 2006 по 2011 рік – проректор з науково-педагогічної та організаційної роботи Таврійського державного агротехнологічного університету.
З 2011 по 2021 рік – перший проректор Таврійського державного агротехнологічного університету.
З 2021 по 2021 рік – виконувач обов'язків завідувача кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК».
З 2021 по 2022 рік – проректор з науково-педагогічної роботи і АГД Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
З 2022 року – виконувач обов'язків завідувача кафедри експлуатації та технічного сервісу машин.
Види і результати професійної діяльності к.т.н., проф. Скляр О.Г.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Аналіз сучасних технологій та обладнання для утримання виробничої птиці. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №3. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-3. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Огляд сучасних конструкцій кліткових батарей для дорослого поголів’я птиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 189–192.

Skliar O. G., Tatianenko V. O. Granulated fertilizers from livestock waste. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 231–234.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Дмитрів В. Т. Аналіз сучасних систем збору яєць. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 22–25.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Актуальність переробки гною в контексті регіонального застосування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 103–105.

Skliar O., Mits V. Options for biological control anaerobic decomposition process. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 195–197.

Скляр О. Г., Тат’яненко В. О. Огляд методів отримання біогазу. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 201–203.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Порівняльний аналіз систем вентиляції в птахівництві. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 123-126.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Способи переробки пташиного посліду для виробництва теплової енергії. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 126-129.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Комар А. С. Огляд способів переробки посліду птиці. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 130-133.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Шокарев О. М., Сиротюк С. В. Забезпечення довговічності основних деталей гомогенізаторів молочних продуктів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №7. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-7. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Skliar О., Shokarev O., Komar A. State and problems of implementation of innovations in the field of animal husbandry. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-5. https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Біоконверсні технології прискореної переробки відходів тваринництва в екологічно безпечні добрива. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 2. №3

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Моделювання та оптимізація річного обороту стада великої рогатої худоби. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 2. №13

Skliar O., Skliar R., Jakubowski T. Analysis of waste processing technologies by composting method. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 118-122.

Komar A., Skliar O., Ph.D., Boltianska N. Basic methods of preparation of organic fertilizer from quail manure. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 183-187.

Скляр О.Г., Руднєв Я.В. Обгрунтування технології виробництва органічних добрив у закритих камерах-біоферментаторах. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 266-271.

Скляр О.Г., Гера А.М. Аналіз існуючих механізованих технологій по розподілу гною на фракції. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 290-294.

Скляр О.Г., Курукін В.С. Аналіз технологій прискореного компостування гною (посліду). Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 310-314.

Скляр О.Г., Гера А.М. Обгрунтування технологічного процесу розподілу гною на фракції з метою отримання органічного підстилкового матеріалу для ВРХ. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 69-71.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Використання біодобрив в якості кормової добавки для тварин. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 72-74.

Скляр О. Г., Болтянська Н. І., Непарко Т. А. Технічні засоби для механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах. Сучасні проблеми землеробської механіки Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 83-86.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянська Н. І. Напрямки енергозбереження у тваринництві. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 86-89.

Skliar O., Grigorenko S., Boltyanska N. Technical means for mechanization of technological processes on livestock farms // Theory, practice and science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan 2021. Pp. 255-257.

Zhuravel D., Skliar O., Boltianska N. Modeling the reliability of units and units of irrigation systems // Multidisciplinary academic research. Abstracts of І International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2021. Pp. 83-86.

Скляр А.Г., Скляр Р.В. Экологические аспекты производства биогаза с органических отходов. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 165-169.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Формування витрат енергоносіїв на виробництво тваринницької продукції. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 9 с.

Skliar O.G., Skliar R.V Substrate management in biogas plants. Молодь і технічний прогрес в АПК: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 257-259.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Підготовка субстратів для збільшення ефективності метаногенерації. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 119-121.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Концепції розвитку «гнучких навичок» викладачів вищої школи. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 18–25.

Скляр О.Г., Гузь О.О. Обґрунтування фізико-хімічних властивостей органічних відходів тваринництва як субстрату анаеробної переробки. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 333-335.

Скляр О.Г., Карапетров В.В. Cуть та впровадження технології компостування. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 232-234.

Sklar O., Boltianska N., Skliar R. Measures to improve energy efficiency of agricultural production. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux «Social function of science, teaching and learning». Bordeaux, France. 2020. Pр. 478-480.

Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Комар А.С. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 118-121.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Біогазові станції як екологічно безпечний засіб переробки відходів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи», 29 травня 2020 р. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 132-135.

Milko D.O., Sclyar O.H., Sclyar R.V., Pedchenкo G.P., Zhuravel D.P., Bratishko V.V. Results of the nutritional preservation research of the alfalfa laying on storage with two-phase compaction. INMATEH - Сельскохозяйственное машиностроение. 2020. Vol. 60. No. 1. pp. 269-274. DOI: https://doi.org/10.35633/inmateh-60-30 Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Обґрунтування способу перемішування субстрату для експериментальної біогазової установки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-6

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Теоретичні дослідження режимів і параметрів метантенку біогазової установки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-14

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти технічних дисциплін. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2020. Вип. 23. С. 25-31.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Огляд наукових досліджень з математичного моделювання процесу метанового бродіння. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 54-56.

Скляр О.Г., Асадян Д.С. Обґрунтування технологічних етапів в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 219-222.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Органічні відходи – як сировина для коферментації в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 473-477.

Скляр Р.В., Скляр О.Г., Войтов В.А. Аналіз технологій утилізації відходів птахівництва за кордоном. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 100-109. DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-100-109

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Аналіз роботи технологічної лінії розподілу гною на фракції. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська науково-технічна конференція, смт Глеваха Київської області. м. Київ, Україна, 2-27 грудня 2019 року: матеріали конференції. Глеваха-Київ. 2020. С. 116-118.

Скляр О.Г. Аналіз способів та засобів для перемішування субстрату в метантенках біогазових установок. // О.Г. Скляр, Р.В. Скляр / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 19-26.

Скляр О.Г. Аналіз роботи біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 132-138.

Скляр О.Г. Аналіз роботи насосів, що використовуються в біогазових установках / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 139-145.

Скляр О.Г. Дослідження способів утилізації відходів птахівництва і тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 298-304.

Скляр О.Г. Біотехнологія анаеробного метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 61-63.

Skliar A. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry / Alexander Skliar, Boris Boltyanskyi, Natalia Boltyanska and Denis Demyanenko // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.249-258.

Скляр О.Г. Аналіз органічних добрив після анаеробної ферментації / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва”, м. Умань. – С. 68-70.

Скляр О.Г. Застосування методів проблемного навчання при викладанні дисциплін механізації тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 9-18.

Скляр О.Г. Інгібування амонійним азотом виробництва метану з перепелиного посліду / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 298-300.

Скляр О.Г. Дослідження впливу аміаку на процес метанового бродіння / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 301-302.

Скляр О.Г. Програма та методика експериментальних досліджень на лабораторній біогазовій установці / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 267-275.

Скляр О.Г. Метанове бродіння пташиного посліду. / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 92-94.

Скляр О.Г. Особливості процесу метаногенерації пташиного посліду / Скляр Р.В., Скляр О.Г., Мілько Д.О. // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-6)

Olexandr Sklyar Studying the physical-chemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resource-saving raw materials / Stanislav Hryhoriev, Artem Petryshchev, Olexandr Sklyar and others // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN(p) 1729-3774, ISSN(e) 1729-4061 Vol 4, No 12 (94) (2018) – Pp.43-48.

Скляр О.Г. Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін в навчальних процесах вищої школи / О.Г. Скляр // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць ТДАТУ.– Вип. 21.– Мелітополь, 2018. - С. 10-19.

Скляр О.Г. Агротехнологічна освіта Таврії: від реального училища до європейського університету - ТДАТУ / В.М. Кюрчев, І.М. Грицаєнко // ХДУХТ: Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р.

Скляр О.Г. Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу / О.Г. Скляр, Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2016. - Вип. 16. – Т.2. - С. 92-98.

Скляр О.Г. Механізовані технології утримання перепелів /О.Г. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2015. - Вип. 15. – Т.3. - С. 135-141.

Скляр О.Г. Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України / О.Г. Скляр, М.В. Зоря// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету.– Мелітополь, 2015. – Вип.5. – Т.1. – С. 114-118. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf5t1/16.pdf

Скляр А.Г. Анализ показателей для контроля биологического процесса анаэробного разложения / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // MOTROL: Сommission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2015/ Vol.17. No.9, b.-P.65-70.

Скляр О.Г. Аналіз енергетичної ефективності метантенка / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2015. - Вип. 15. Т.2, - С. 316-322.

Скляр О.Г. Аналіз технологій підготовки залишків після анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2015. - Вип. 156, – С. 649-655.

Скляр О.Г. Особливості організації викладання дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали X Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, Я.Ю. Збаравської. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 257-259.

Скляр О.Г. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 138-139.

Skliar А. Justification of conditions for research on a laboratory biogas plan / А.Skliar, R.Skliar// MOTROL: Motoryzacja I Energetyka Rolnictwa. – Lublin, 2014 - Vol.16. No2, b.-P.183-188.

Скляр О.Г. Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 88-94. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf4t1/14.pdf

Скляр О.Г. Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 3-9. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf4t1/3.pdf

Скляр О.Г. Аналіз конструкцій біогазових установок з вібраційною інтенсифікацією процесу анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. - Вип. 14. Т.3, - С. 196-203.

Скляр О.Г. Аналіз методів визначення часу перебування та навантаження на метантенк / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2014. - Вип. 148, – С. 405-412.

Скляр О.Г. Технологія інтерактивного навчання / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 17. – Мелітополь, 2013. – С. 155-158.

Скляр А.Г. Эксплуатационные параметры биогазовых установок / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013, – С.58-65.

Скляр О.Г. Властивості біодобрив, що отримуються після анаеробної ферментації гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр// Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. - Вип. 13. Т.3, - С.110-118.

Скляр О.Г. Вплив структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні / В.В. Шацький, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, О.О.Солодка // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. - Вип. 13. Т.3, - С. 3-12.

Скляр О.Г. Методичні аспекти проведення ділових ігор на прикладі дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 16. – Мелітополь, 2012. – С. 90-94.

Скляр О.Г. Обґрунтування схеми біогазової установким з напрямними конусами / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.– Вінниця, 2012. – Вип. 11. Т.1 (65), - С. 360-363.

Скляр О.Г. Обґрунтування параметрів процесу метаногенерації гною з рослинною сировиною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2012. – Вип.2. Т.2, – С. 39-45. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf2t2/12sagwvm.pdf

Скляр О.Г. Методика виконання індивідуального завдання з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 15. – Мелітополь, 2011. – С. 192-196.

Скляр О.Г. Екологічні проблеми ресурсовикористання у тваринництві / В.В. Шацкий, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2011. – Вип.1. Т.3, – С. 3-12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf1t3/11SVVRSR.pdf

Скляр О.Г. Напрями використання органічних ресурсів у тваринництві / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2011. - Вип. 11. Т.5, - С.210-217.

Скляр О.Г. Методологія оптимізації ресурсовикористання у тваринництві / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. - Вип. 11. Т.5, - С. 245-251.

Скляр О.Г. Нові технології в проектуванні свинарських ферм і комплексів / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. - Вип. 10. Т.5, - С.169-176.

Скляр О.Г. Обґрунтування схеми біогазової установки для господарств України // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. - Вип. 10. Т.5, - С. 36-44.

Скляр О.Г. Методологія оптимізації параметрів конкурентоспроможного техніко-технологічного забезпечення тваринництва / В.В. Шацький, О.Г. Скляр, Д.О Мілько// Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2010. - Вип. 10. – Т.5. - С. 119-128.

Скляр А.Г. Перспектива развития технико-технологического обеспечения молочного животноводства / В.В. Шацкий, А.Г. Скляр, С.М. Коломиец// Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2010. - Вип.84.- С.83-87.

Скляр О.Г. Методика визначення річної потреби соломи для опалювання житлової площі / В.Т. Надикто, О.Я. Книшов, О.Г. Скляр// Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2009. - Вип. 9. – Т.3. - С. С. 30-34.

Скляр О.Г. Основи біогазових технологій та параметри оптимізації процесу зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. - Вип. 9. Т.1, - С. 18-28.

Скляр О.Г. Характеристика основних технологій обробки гною на комплексах по виробництву свинини / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. - №12(2), – С. 346 – 353.

Скляр О.Г. Пристрій для ворушіння валків рослинної маси / О.Г. Скляр, Г.В. Єфремова // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2008. - Вип. 8. Т.3, - С. 165-150.

Скляр О.Г. Біотермічна твердофазна ферментація гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2008. - Вип. 8. Т.3, - С. 145-150.

Скляр О.Г. До питання техніко-економічної оцінки факторів, що визначають енергетику мікроклімату тваринницьких приміщень / Д.А. Бутко, О.Г. Скляр, В.Д.Бутко// Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2007. - Вип. 7. – Т.2. - С. 180-185.

Скляр О.Г. До розрахунку конструктивних параметрів фільтруючої центрифуги для зневоднювання рідкого гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2007. - Вип. 7. Т.2, - С. 129-135.

Скляр О.Г. Струминний аератор для обробки тваринницьких стоків / О.О. Ляшенко, О.Г. Скляр, С.М. Коломієць// Вісник Львівського державного аграрного університету: агроінженерні дослідження.– Львів: Львів. держ. агроун-т, 2006. - №10. – С. 423 – 426.

Скляр О.Г. Теоретичні аспекти взаємодії елементів планетарних фрикційних мультиплікаторів для вітроелектричних установок / В. Сиротюк, С. Сиротюк, В. Підгурський, О.Скляр, Б.Болтянський// Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2006. - Вип.41, – С.130-121.

Скляр О.Г. Технологічні й агроекологічні аспекти видалення і переробки сільськогосподарських відходів / О.О. Ляшенко, О.Г. Скляр// Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2006. - Вип. 40. - С. 230-234.

Скляр О.Г. Визначення умов стабільної роботи безнапірного дугового сепаратора / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2006. - Вип.38, – С.117-121.

Скляр О.Г. Оптимізація методів зниження енергоємності забезпечення мікроклімату малогабаритних тваринницьких приміщень / Д.А. Бутко, О.Г. Скляр, В.Д.Бутко// Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2006. - Вип. 36. - С. 8-16.

Скляр О.Г. Технологічні схеми підготовки рідкої фракції гною до використання / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Г.В. Єфремова// Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – Вип.36, - С.110-115.

Скляр О.Г. До питання видалення отруйних газів із каналізаційних колодязів тваринницьких ферм / Д.А. Бутко, О.Г. Скляр, В.Д.Бутко// Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2005. - Вип.26.- С. 174-177.

Скляр О.Г. Аналіз досліджень процесу розподілу рідкого гною на фракції за допомогою дугового сепаратора / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. - Мелітополь, 2004. – Вип.23, –– С.135-140.

Скляр О.Г. Вибір розподілу ресурсу вузлів і деталей машин і устаткування тваринницьких ферм при обґрунтуванні потреби у запасних частинах / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська// Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2004. - Вип.23.- С. 65-71.

Скляр А.Г. Определение основных параметров логова для отдыха крупного рогатого скота / А.Г. Скляр, В.Д. Роговой// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць / УкрНДІПВТ. Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. – Дослідницьке, 2003. - Вип. 6 (20). – кн. 1. С. 422-423.

Скляр О.Г. Концепції удосконалення процесу компостування тваринницьких і рослинних відходів / О.О. Ляшенко, О.Г. Скляр // Праці ТДАТА. / – Мелітополь, 2003. - Вип.11.- С. 52-60.

Скляр О.Г. Уніфікований комплект машин для обслуговування ферм великої рогатої худоби / І.І. Горбенко, О.Г. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2003. - Вип.10.- С. 158-160.

Скляр О.Г. Методика визначення питомого опору фільтрування рідкого гною великої рогатої худоби / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, В.Д. Роговий // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2001. – Вип.1. Т. 20,– С.23-31.

Скляр О.Г. Аналіз процесу переробки та використання рідкого гною / Р.В. Скляр, В.Г. Жакот, О.Г.Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2001. - Вип.1. Т. 20, –– С.117-121.

Скляр О.Г. Визначення в’язкості і напругу зсуву рідкого гною / Р.В. Скляр, В.Д. Роговий, О.Г. Скляр // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип.1. Т. 16,– С. 48-54.

Скляр А.Г. Технологический расчет тонкослойного отстойника для жидкого навоза / А.Г. Скляр// Міжвідомчій тематичний науковий збірник “Механізація та електрифікація сільського господарства”. -ННЦ ІМЕСГ, 2000 - Вип.83. – С.285-289.

Скляр А.Г. Теоретические основы процессов разделения жидкого свиного навоза / А.Г. Скляр, А.Я. Кнышов, В.Г.Жакот // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2000. - Вип.1.- Т. 16. – С.58-63.

Скляр О.Г. Пристрій для роздачі кормів / О.Г. Скляр, В.Д. Бутко, Д.О. Дудкін // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2000. - Вип.1.- Т. 15. – С.146-14.

Скляр А.Г. Согласование параметров комплекса машин при заготовке сена в хранилищах/Н.И. Болтянская, А.Г. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2000. - Вип.1.- Т. 15. – С.14-18

Скляр А.Г. Методика оценки конкурентоспособности технологий машин в системе структурнотехнологической перестройки экономики Украины / В.Й.Сотников, В.Ф. Сичкарь, В.Д. Роговой, А.Г. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2000. - Вип.1.- Т. 12. – С. 95-101.

Скляр А.Г. Определение минимально допустимого количества масла в системе управления коробкой передач трактора Т-150К / А.Я. Кнышов, А.Г. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2000. - Вип.1.- Т. 12. – С.26-31.

Скляр А.Г. Определяющий параметр технического состояния гидропривода коробки передач трактора с переключением под нагрузкой / В.Н. Кюрчев, А.Г. Скляр// Труды ТГАТА. – Мелитополь, 1998. - Вип.1.- Т. 2. – С.37-39.

Скляр А.Г. Экономия рабочей жидкости при диагностировании гидропривода коробки передач тракторов типа Т-150К / А.Я. Кнышов, А.Г. Скляр// Тезисы доклада на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТГАТА. – Мелитополь, 1996.

Скляр А.Г. Ресурсосбережение при диагностировании гидропривода коробки передач трактора с переключением под нагрузкой / А.Я. Кнышов, В.Н. Кюрчев, А.Г. Скляр // Депонированная рукопись в ГНІБ Украины, 1996. – Ук. 96, №945

Скляр А.Г. Электромагнитный очиститель масел/А.Г. Скляр, И.Ф. Камалов // Тезисы доклада на научно-практической конференции «Ресурсосберегающие технологии в сельхозпроизводстве». – УкрНИИСХОМ: Харьков, 1995

Патент на корисну модель «Барабанний фільтр» пат. України №141200 від 25.03.2020 / О.С. Коняєв, О.Г. Скляр, Ю.В. Безверхня // бюл. № 6/2020 р.

Патент на корисну модель «Екструдер» пат. України №133061 від 25.03.2019 / Д.О. Мілько, О.Г.Скляр, Є. М. Ратніков // бюл. № 6/2019 р.

Патент на корисну модель «Барабанна сушарка» пат. України №129100 від 25.10.2018 / Д.О. Мілько, О.Г. Скляр, С.М. Григоренко // бюл. № 20/2018 р.

Патент на корисну модель «Біогазова установка»: пат. України № 123934: МПК C02F 11/04/ Мілько Д. О., Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. - № 201710282
заявл. 24.10.2017
опубл. 12.03.2018, Бюл. №5

Патент на корисну модель «Дробарка»: пат. України UA120671U / Болтянський Б.В., Скляр О.Г., Гвоздєв О.В., Бакарджиєв Р.О. від 10.11.2017 р.

Патент на корисну модель «Косарка роторна навісна» »: пат. України № 86785: МПК А01D34/00/ Горбенко І.І., Горбенко О.І., Стрелковський В.В, Скляр О.Г. - опубл. 10.01.2014, бюл. №1

Патент на корисну модель «Кормороздавач»: пат. України № 86615: МПК А01К5/00/ Горбенко І.І., Горбенко О.І., Стрелковський В.В, Скляр О.Г. - опубл. 10.01.2014, бюл. №1

Патент на корисну модель «Пристрій для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного фотоелемента»: пат. України № 76921: МПК Н01L31/00/ Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г. - опубл. 25.01.2013, бюл. № 2

Патент на корисну модель «Пристрій для дослідження фотопровідності напівпровідників»: пат. України №76662: МПК Н01L31/00 / Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г. - опубл. 10.01.2013, бюл. № 1

Патент на корисну модель «Спосіб безрозбірного діагностування технічного стану конвеєра з електроприводом»: пат. України №6069: МПК Н02К15/00/ Жарков В.Я., Солдатенко Є.Г., Скляр О.Г. - G01M13/02, опубл. 15.04.2005, бюл. № 4

Декл. патент на винахід «Установка для розподілу рідкого гною на фракції»: пат. України UA №59942/ Скляр Р.В, Роговий В.Д., Скляр О.Г. - А. №2002129880
опубл. 15.09.2003 Бюл. №9.

Патент на корисну модель «Пристрій для роздачі кормів»: пат. України №628: МПК А01К5/00/ Бутко В.Д.,Дудкін Д.О. - опубл. 16.10.2000, бюл. № 5.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Скляр О.Г., Болтянська Н.І. Технології наукових досліджень: підручник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2022. – 682 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: навчальний посібник з виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 246 с.

Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Скляр Р.В, Маніта І. Ю. Механізація доїння і первинної обробки молока: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. 401 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»: підручник / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 410 с.

«Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції» : посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 303 с.

«Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції». Навчальний посібник / К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі // Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 185 с.

Скляр О.Г. «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» : підручник / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Д.О. Мілько, Б.В. Болтянський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019 . – 608 с.

Скляр О.Г. «Машиновикористання техніки в тваринництві» : курс лекцій (Частина 2) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 160 с.

Скляр О.Г. «Машиновикористання техніки в тваринництві» : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 180 с.

Скляр О.Г. «Основи проектування тваринницьких підприємств» : підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 380 с.

Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г.Скляр, С.В. Кюрчев та ін. // Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 293 с.

Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м'яса і м'ясних продуктів». Навчальний посібник / Д.А. Бутко, О.Г. Скляр, Ю.П. Рогач, В.Г. Циб, С.В. Головін, [В.Д. Бутко ] // Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016.-240 с. ISBN 978-966-197-447-9

Стрельчук О.Я. Підйомно-транспортні машини. Навчально-методичний комплекс. (Лист МОН №1/11-453 від 03.06.2011 р.) / Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із напряму 6.100102 ПМОАПВ // За редакцією: І.М. Бендери та О.Я. Стрельчука. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 368 с.

Скляр О.Г. «Механізація технологічних процесів у тваринництві» Навч. посібник під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-5113-від 23.06.2011 р.) / О.Г.Скляр, Н. І. Болтянська, 2012. – 720 с.

Ревенко І.І. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки (Лист МОН України № 14/18.2-1552 від 30.09.2003 р.) / І.І. Ревенко, М. В. Брагінець, В.Д. Роговой, Є.М. Ковтун, В.С. Хмельовський, О.Г. Скляр // Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

Роговий В.Д. Посібник по курсовому та дипломному проектуванню з механізації виробництва продукції тваринництва / В.Д. Роговий, В.М. Кюрчев, О.Г. Скляр // Навч. посібник. Мелітополь: ТДАТА: міська типографія (допущено Мінагрополітики України як навч. посібник для студентів і викладачів інженерних факультетів навчальних закладів), 2003. – 235 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – в.о. завідувача кафедри експлуатації та технічного сервісу машин Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – професор кафедри експлуатації та технічного сервісу машин Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251
Організаційна робота – виконання функцій члена редакційної колегії наукових виданнь, включених до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник ТДАТУ» та « Праці ТДАТУ»
відповідальний за випуск «Наукового вісника ТДАТУ»

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Заслужений діяч науки і техніки України
Трудова відзнака «Знак пошани»
Знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ та ІІ ступенів