Скляр Радміла Вікторівна

Посада: Завідувачка відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: 2000 році закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри механізації тваринництва № атестата ДЦ № 011589

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2004 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТА та отримала науковий ступінь кандидат технічних наук. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва № диплома ДК №023749

Email: radmila.skliar@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Розробка енергозберігаючих і екологічно чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента, а з 2006 - на посаді доцента кафедри «Технічні системи технологій тваринництва».
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Скляр Р.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Аналіз сучасних технологій та обладнання для утримання виробничої птиці. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №3. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-3. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Болтянський Б. В., Скляр Р. В. Модель функціювання бази технічного сервісу обладнання тваринницьких підприємств. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №12. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-12. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Skliar R. V., Krushynskyi S. V. The process of fermentation in installations for biogas production. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 144–147.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Огляд сучасних конструкцій кліткових батарей для дорослого поголів’я птиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 189–192.

Болтянський Б. В., Скляр Р. В., Болтянська Л. О. Тенденції та форми сучасного сервісу фермської техніки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 206–208.

Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Аналіз систем годування та напування птиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 216–219.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Дмитрів В. Т. Аналіз сучасних систем збору яєць. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 22–25.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Актуальність переробки гною в контексті регіонального застосування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 103–105.

Скляр Р. В., Крушинський С. В. Огляд роботи насосів для біогазових установок. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 189–191.

Skliar R., Dioba A. Methods of feeding to the biogas plant reactor. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 213–216.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Порівняльний аналіз систем вентиляції в птахівництві. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 123-126.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Способи переробки пташиного посліду для виробництва теплової енергії. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 126-129.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Комар А. С. Огляд способів переробки посліду птиці. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 130-133.

Скляр Р. В. , Болтянський Б. В. Моделювання та оптимізація раціону годування дійних корів у зимовий період. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-5. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Шокарев О. М., Сиротюк С. В. Забезпечення довговічності основних деталей гомогенізаторів молочних продуктів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №7. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-7. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Skliar О., Shokarev O., Komar A. State and problems of implementation of innovations in the field of animal husbandry. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-5. https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Біоконверсні технології прискореної переробки відходів тваринництва в екологічно безпечні добрива. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 2. №3

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Моделювання та оптимізація річного обороту стада великої рогатої худоби. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 2. №13.

Skliar R., Boltianska N., Giełżecki J., Grigorenko S. Analysis of technologies for processing poultry waste by granulation and drying. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 43-47.

Skliar R., Boltianska N., Giełżecki J., Grigorenko S. Analysis of technologies for processing poultry waste by granulation and drying. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 43-47.

Skliar O., Skliar R., Jakubowski T. Analysis of waste processing technologies by composting method. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 118-122.

Скляр Р.В., Фісак К.О. Обгрунтування доцільності використання гранульованого посліду. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 278-281.

Скляр Р.В., Васюшкін А.С. Аналіз властивостей підстилкового матеріалу і зоотехнічні вимоги до них. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 302-305.

Скляр Р.В., Липовий Р.С. Огляд способів утилізації та переробки гною. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 339-342.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Використання біодобрив в якості кормової добавки для тварин. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 72-74.

Скляр Р.В., Володін О.А. Аналіз існуючих конструкцій дозаторів для приготування комбікормів. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 74-76.

Серебрякова Н. Г., Скляр Р. В., Болтянська Н. І. Підвищення якості продукції тваринництва через керування технологічними процесами. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 80-82.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянська Н. І. Напрямки енергозбереження у тваринництві. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 86-89.

Skliar R., Boltianska N., Podashevskaya E. Measures to ensure safety when using biogas and installation of biogas plant. OSHAgro – 2021: Збірник тез І Міжн. наук.-практ. конф. Київ: НУБіП, 2021. С. 24-26.

Скляр Р. В. Огляд існуючих технологій метаногенерації гною з рослинною сировиною. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 104-107.

Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9(7), 1144
https://doi.org/10.3390/pr9071144.

Скляр А.Г., Скляр Р.В. Экологические аспекты производства биогаза с органических отходов. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года).. Минск: БГАТУ, 2021. С. 165-169.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Порівняльна характеристика термічних методів переробки пташиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С.М. Технічні рішення щодо сушіння пташиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2.

Скляр А. Г., Скляр Р. В. Экологические аспекты производства биогаза с органических отходов. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 165-169.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Формування витрат енергоносіїв на виробництво тваринницької продукції. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.

Григоренко С.М., Скляр Р. В. Адаптивні методи утилізації відходів птахівництва. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.

Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області. Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні»: Київ, 2021. №3. С. 18-29.

Skliar O.G., Skliar R.V Substrate management in biogas plants. Молодь і технічний прогрес в АПК: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 260-262.

Скляр Р.В. Основні принципи побудови та аналіз математичних моделей технологічних процесів. Молодь і технічний прогрес в АПК: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 263-266.

Скляр Р.В. Потенціал вироблення енергії з відходів сільського господарства. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 147-150.

Скляр Р.В., Гузь О.О. Аналіз вимог до технологій підготування пташиного посліду до використання. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 206-209.

Boltianska N., Skliar R., Komar A. Definition of priority tasks for agricultural development. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. «Multidisciplinary research». Bilbao, Spain 2020. Рр. 431-433.

Скляр Р.В., Болтянская Н.И., Серебрякова Н.Г. Исследование тепловых процессов в ферментаторах для обработки органических отходов.Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 232-234

Boltianska N., Skliar R., Podashevskaya H. Directions of automation of technological processes in the agricultural complex of Ukraine. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 519-522.

Skliar R.V. Basic elements of a process line for anaerobic-aerobic treatment of pig complex manufactures. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 89-91.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Обгрунтування факторів, що впливають на процес компостування. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 143-145.

Скляр Р.В. Напрями застосування дігестату, що утворюється в процесі анаеробного зброджування. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 145-147.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Технологічні аспекти виробництва біогазу. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 35-39.

Скляр Р.В., Курашкін О.С. Анаеробна утилізація сільськогосподарських відходів в біогазових установках. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 55-59.

Скляр Р.В., Курашкін О.С. Переваги та недоліки біологічних способів переробки гною на органічні добрива. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 265-267.

Скляр Р.В., Григоренко С.М. Удосконалення технології метаногенерації пташиного посліду. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 94-99.

Скляр Р.В. Порівняльні показники анаеробної переробки відходів тваринництва. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 324-327.

Скляр Р.В., Денисенко Д.А. Особливості використання гною на органічні добрива. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 251-253.

Boltianska N., Skliar R., Skliar O. Directions of increasing the efficiency of energy use in livestock. Current issues of science and education. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 171-176.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Підготовка субстратів для збільшення ефективності метаногенерації. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 119-121.

Скляр Р.В. Доцільність використання економіко-математичних моделей в сільському господарстві. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 122-124.

Гера А.М., Скляр Р.В. Автотермічна технологія карбонізації пташиного посліду. Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 50-52.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Концепції розвитку «гнучких навичок» викладачів вищої школи. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 18-25.

Скляр Р.В. Участь роботодавців у підвищення якості підготовки випускників закладів вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 74-81.

---

Skliar R., Boltianska N., Sklar O. Measures to improve energy efficiency of agricultural production. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux «Social function of science, teaching and learning». Bordeaux, France. 2020. Pр. 478-480.

Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Скляр О.Г., Комар А.С. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 118-121.

Скляр Р.В. Особливості анаеробної ферментації різних видів тваринницьких відходів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи», 29 травня 2020 р. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 120-123.

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Біогазові станції як екологічно безпечний засіб переробки відходів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи», 29 травня 2020 р. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 132-135.

Milko D.O., Sclyar O.H., Sclyar R.V., Pedchenкo G.P., Zhuravel D.P., Bratishko V.V. Results of the nutritional preservation research of the alfalfa laying on storage with two-phase compaction. INMATEH - Сельскохозяйственное машиностроение. 2020. Vol. 60. No. 1. pp. 269-274. DOI: https://doi.org/10.35633/inmateh-60-30 Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Скляр Р.В. Аналіз способів подачі субстрату в метантенк біогазової установки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-4

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Обґрунтування способу перемішування субстрату для експериментальної біогазової установки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-6

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Теоретичні дослідження режимів і параметрів метантенку біогазової установки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-14

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти технічних дисциплін. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2020. Вип. 23. С. 25-31.

Скляр Р.В. Дереза О.О. SMART-технології у вищій освіті. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2020. Вип. 23. С. 51-56.

Скляр Р.В., Дереза О.О., С.В. Дереза. Методи навчання онлайн. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2020. Вип. 23. С. 82-90.

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Огляд наукових досліджень з математичного моделювання процесу метанового бродіння. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 54-56.

Скляр Р.В., Ляшенко О.А. Підвищення паливної економічності і екологічності двигуна сучасного автомобіля. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 87-89.

Скляр Р.В., Ускенов Р.Б. Биогаз – альтернативный энергоноситель. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 131-135.

Скляр Р.В. Аналіз сучасних енергоощадних систем мікроклімату в свинарниках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 143-150.

Скляр Р.В., Гера А.М. Аналіз роботи технологічної лінії по виробництву гранульованих добрив з відходів тваринництва. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 176-179.

Скляр Р.В., Ігнатенко Д.Г. Аналіз оптимальних умов ферментації в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 196-199.

Скляр Р.В., Рева В.С. Типи і оцінка пресувального обладнання. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 210-213.

Скляр Р.В., Григоренко С.М. Обґрунтування компонентів раціонів для перепелів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 233-237.

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Органічні відходи – як сировина для коферментації в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 473-477.

Скляр Р.В., Скляр О.Г., Войтов В.А. Аналіз технологій утилізації відходів птахівництва за кордоном. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 100-109. DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-100-109

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Аналіз роботи технологічної лінії розподілу гною на фракції. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська науково-технічна конференція, смт Глеваха Київської області. м. Київ, Україна, 2-27 грудня 2019 року: матеріали конференції. Глеваха-Київ. 2020. С. 116-118.

Скляр Р.В. Обґрунтування лінії виробництва гранульованих добрив з пташиного посліду. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська науково-технічна конференція, смт Глеваха Київської області. м. Київ, Україна, 2-27 грудня 2019 року: матеріали конференції. Глеваха-Київ. 2020. С. 118-120.

Скляр Р.В. Аналіз способів та засобів для перемішування субстрату в метантенках біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 19-26.

Скляр Р.В. Аналіз роботи біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 132-138.

Скляр Р.В. Аналіз роботи насосів, що використовуються в біогазових установках / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 139-145.

Скляр Р.В. Дослідження способів утилізації відходів птахівництва і тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 298-304.

Скляр Р.В. Біотехнологія анаеробного метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 61-63.

Скляр Р.В. Аналіз органічних добрив після анаеробної ферментації / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва”, м. Умань. – С. 68-70.

Скляр Р.В. Застосування методів проблемного навчання при викладанні дисциплін механізації тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 9-18.

Скляр Р.В. Моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти в закладах вищої освіти / Р.В. Скляр // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 40-45.

Скляр Р.В. Програма та методика експериментальних досліджень на лабораторній біогазовій установці / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 267-275.

Скляр Р.В. Метанове бродіння пташиного посліду / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 92-94.

Скляр Р.В. Обґрунтування технологічного процесу метаногенерації в біогазових установках / Є.Є. Павленко, Р.В. Скляр // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Механіко-технологічний факультет: збірник тез доповідей, 2018. - С. 26.

Скляр Р.В. Особливості процесу метаногенерації пташиного посліду / Скляр Р.В., Скляр О.Г., Мілько Д.О. // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-6)

Скляр Р.В. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42.

Скляр Р.В. Анализ показателей для контроля биологического процесса анаэробного разложения / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // MOTROL: Сommission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2015/ Vol.17. No.9, b.-P.65-70.

Скляр Р.В. Аналіз енергетичної ефективності метантенка / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2015. - Вип. 15. Т.2, - С. 316-322.

Скляр Р.В. Аналіз технологій підготовки залишків після анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2015. - Вип. 156, – С. 649-655.

Скляр Р.В. Особливості організації викладання дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали X Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, Я.Ю. Збаравської. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 257-259.

Скляр Р.В. Технологія інтерактивного навчання / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 17. – Мелітополь, 2013. – С. 155-158.

Skliar R. Justification of conditions for research on a laboratory biogas plan / А.Skliar, R.Skliar // MOTROL: Motoryzacja I Energetyka Rolnictwa. – Lublin, 2014 - Vol.16. No2, b.-P.183-188.

Скляр Р.В. Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 88-94. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf4t1/14.pdf

Скляр Р.В. Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 3-9. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf4t1/3.pdf

Скляр Р.В. Аналіз конструкцій біогазових установок з вібраційною інтенсифікацією процесу анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. - Вип. 14. Т.3, - С. 196-203.

Скляр Р.В. Аналіз методів визначення часу перебування та навантаження на метантенк / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2014. - Вип. 148, – С. 405-412.

Скляр Р.В. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 138-139.

Скляр Р.В. Эксплуатационные параметры биогазовых установок / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013, – С.58-65.

Скляр Р.В. Властивості біодобрив, що отримуються після анаеробної ферментації гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. - Вип. 13. Т.3, - С.110-118.

Скляр Р.В. Вплив структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні / В.В. Шацький, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, О.О.Солодка // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. - Вип. 13. Т.3, - С. 3-12.

Скляр Р.В. Аналіз впливу структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні / Р.В. Скляр // Матеріали ІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». – Глеваха, 2013. – С. 29-31.

Скляр Р.В. Методичні аспекти проведення ділових ігор на прикладі дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 16. – Мелітополь, 2012. – С. 90-94.

Скляр Р.В. Обґрунтування схеми біогазової установким з напрямними конусами / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.– Вінниця, 2012. – Вип. 11. Т.1 (65), - С. 360-363.

Скляр Р.В. Обґрунтування параметрів процесу метаногенерації гною з рослинною сировиною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2012. – Вип.2. Т.2, – С. 39-45. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf2t2/12sagwvm.pdf

Скляр Р.В. Методика виконання індивідуального завдання з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». - Вип. 15. – Мелітополь, 2011. – С. 192-196.

Скляр Р.В. Екологічні проблеми ресурсовикористання у тваринництві / В.В. Шацкий, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2011. – Вип.1. Т.3, – С. 3-12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf1t3/11SVVRSR.pdf

Скляр Р.В. Напрями використання органічних ресурсів у тваринництві / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2011. - Вип. 11. Т.5, - С.210-217.

Скляр Р.В. Методологія оптимізації ресурсовикористання у тваринництві / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. - Вип. 11. Т.5, - С. 245-251.

Скляр Р.В. Нові технології в проектуванні свинарських ферм і комплексів / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. - Вип. 10. Т.5, - С.169-176.

Скляр Р.В. Обґрунтування схеми біогазової установки для господарств України / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. - Вип. 10. Т.5, - С. 36-44.

Скляр Р.В. Основи біогазових технологій та параметри оптимізації процесу зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. - Вип. 9. Т.1, - С. 18-28

Скляр Р.В. Характеристика основних технологій обробки гною на комплексах по виробництву свинини / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. - №12(2), – С. 346 – 353.

Скляр Р.В. Біотермічна твердофазна ферментація гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2008. - Вип. 8. Т.3, - С. 145-150.

Скляр Р.В. Ефективність використання автоматичних прив’язей при утриманні корів у стійлах / Р.В. Скляр, Г.В. Єфремова // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2007. - Вип. 7. Т.2, - С. 129-135.

Скляр Р.В. До розрахунку конструктивних параметрів фільтруючої центрифуги для зневоднювання рідкого гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2007. - Вип. 7. Т.2, - С. 129-135.

Скляр Р.В. Визначення умов стабільної роботи безнапірного дугового сепаратора / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2006. - Вип.38, – С.117-121.

Скляр Р.В. Технологічні схеми підготовки рідкої фракції гною до використання / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Г.В. Єфремова // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – Вип.36, - С.110-115.

Скляр Р.В. Теоретичне обґрунтування основних параметрів чистика дугового сепаратора / Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2005. – Вип.26,– С.3-9.

Скляр Р.В. Визначення параметрів фільтруючої перегородки безнапірного дугового сепаратора / Р.В. Скляр, С.В. Кюрчев // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2005. – Вип.26,– С.91-96.

Скляр Р.В. Планування експерименту при дослідженні процесу зневоднювання рідкого гною безнапірним дуговим сепаратором / Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. - Мелітополь, 2004. – Вип.23, – С.58-64.

Скляр Р.В. Аналіз досліджень процесу розподілу рідкого гною на фракції за допомогою дугового сепаратора / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. - Мелітополь, 2004. – Вип.23, – С.135-140.

Скляр Р.В. Визначення фізико-механічних та реологічних властивостей рідкого гною великої рогатої худоби та його фракцій після розподілу його на дуговому сепараторі / Р.В. Скляр // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім.. С.З. Глинського. – Львів, 2003. - Частина 1, Т. 5 (№2), – С.56-61.

Скляр Р.В. Математичне описання взаємодії віджимного валика з гноєм у безнапірному дуговому сепараторі / Р.В. Скляр // Праці ТДАТА. Мелітополь, 2003. – Вип.12, – С.91-96.

Скляр Р.В. Експериментальне визначення продуктивності безнапірного дугового сепаратора та якісних показників його роботи / Р.В. Скляр // Вісник ХДТУСГ: Механізація сільськогосподарського виробництва. - Харків, 2002. - Вип. 12, – С. 223-227.

Скляр Р.В. Методика визначення характеру виділення твердих часток безнапірним дуговим сепаратором / Р.В. Скляр // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – 2002. –№6, – С.239-247.

Скляр Р.В. Методика визначення питомого опору фільтрування рідкого гною великої рогатої худоби / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, В.Д. Роговий // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2001. – Вип.1. Т. 20,– С.23-31.

Скляр Р.В. Аналіз процесу переробки та використання рідкого гною / Р.В. Скляр, В.Г. Жакот, О.Г.Скляр // Праці ТДАТА.– Мелітополь, 2001. - Вип.1. Т. 20, – С.117-121.

Скляр Р.В. Визначення в’язкості і напругу зсуву рідкого гною / Р.В. Скляр, В.Д. Роговий, О.Г. Скляр // Праці ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип.1. Т. 16,– С. 48-54.

Скляр Р.В. Теоретичний аналiз розподiлу гною на фракцiї за допомогою дугового сепаратора / Р.В. Скляр // Міжвідомчий тематич. наук. збірн.: Механізація та електрифікація сільського господарства. – Вип. 83, - ГЛЕВАХА: ННЦ “ІМЕСГ”, 2000,– С. 142-147.

Біогазова установка: пат. України № 123934: МПК C02F 11/04 / Мілько Д. О., Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. - № 201710282
заявл. 24.10.2017
опубл. 12.03.2018, Бюл. №5

Авторське свідоцтво «Машини і обладнання та їх використання у тваринництві» : текст лекцій / С.М. Грушецький, Р.В. Скляр // Камʼянець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2016. – 475 с.

Декл. патент на винахід «Установка для розподілу рідкого гною на фракції»: пат. України UA №59942 / Скляр Р.В, Роговий В.Д., Скляр О.Г. - А. №2002129880
опубл. 15.09.2003 Бюл. №9.

Підручники, навчальні посібники, монографії

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: навчальний посібник з виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 246 с.

Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Скляр Р.В, Маніта І. Ю. Механізація доїння і первинної обробки молока: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. 401 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»: підручник / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 410 с.

«Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції» : посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 303 с.

«Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» : підручник / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Д.О. Мілько, Б.В. Болтянський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019 . – 608 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : курс лекцій (Частина 2) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 160 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 180 с.

Електронний посібник «Машини та обладнання для тваринництва». – режим доступу: Машини та обладнання для тваринництва

Електронний посібник «Машиновикористання в тваринництві». – режим доступу: Машиновикористання в тваринництві

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – завідувач відділу моніторингу якості освітньої діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Грамота Мелітопольської районної ради (2021 р.)
Подяка Міністра аграрної політики та продовольства України
Подяка Таврійського державного агротехнологічного університету
Почесна грамота Запорізької обласної ради
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2019 р.)