В’юник Ольга Володимирівна

Посада: Асистент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

Базова вища освіта: 1997 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Email: olga.viunyk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • технічні вимірювання в машинобудуванні
  • ресурсозберігаючі технології у ремонтному виробництві

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента.
Види і результати професійної діяльності ас. В’юник О.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

В’юник О.В., Сірий І.С., Смєлов А.О. Програма та методика експериментальних досліджень зношування деталей шестеренних насосів. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№11).

В’юник О.В., Дідур В.В., Сірий І.С. Результати експериментальних досліджень впливу епіламних покриттів на знос деталей шестеренного насосу Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№16).

Паніна В.В., В'юник О.В.,Дідур В.В. Методика проведення експерементів з оцінки зносу шестеренних насосів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 579-583.

В'юник О.В., Соколенко М.М. Аналіз зносів деталей шестеренних насосів та способів їх усунення. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 557-561.

В’юник О.В., Фурдак Т.В. Припрацювання поверхонь тертя деталей–важливий резерв підвищення надійності і ресурсу шестеренних насосів після ремонту. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 552-556.

В’юник О.В., Овчаренко В.А. Аналіз експлуатаційної надійності шестеренних насосів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 570-575.

В’юник О.В., Самойчук К.О., Ломейко О.П., Галько С.В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України. Праці Таврійського ДАТУ. 2020. Вип. 20, том 2. С.55-64.

В’юник О.В., Дідур В.В., Паніна В.В., Дашивець Г.І. Теоретичні підходи застосування різних присадок при обкатуванні гідромашин. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1

Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding / Kyrylo Samoichuk, Dmytro Zhuravel,Olga Viunyk, Dmytro Milko, Andrii Bondar, Yuriy Sukhenko, Vladyslav Sukhenko, Leonora Adamchuk, Sergey Denisenko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020. Vol. 14. Р.142-148. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

В'юник О.В., Нестеров Д.І. Експериментальне дослідження якості протитечійно-струминного змішування рідин, що мають різну густину Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 104-107.

В'юник О.В., Балан В.В. Експериментальні дослідження процесу протитечійно-струминного змішування рідин, що мають однакову густину. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 159-162.

В'юник О.В., Дідур В.В., Паніна В.В. Підвищення довговічності шестеренних насосів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 364-366.

Viunyk O. Development and research of counterflow jet mixers of liquid components in agricultural production / Samoichuk Kyryl, Viunyk Olha // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции. Ч.1 (Минск, 24–25 октября 2019 года), 2019. – С. 101-103.

В'юник О.В. Спосіб підвищення післяремонтної довговічності шестеренних насосів / В.В. Дідур, В.В. Паніна, О.В. В’юник // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 110-117.

В’юник О.В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв / К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, О.В. В’юник // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Вип. 19, т. 2. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.– С. 3-11.

Вьюник О.В. Исследование энергосберегающего способа перемешивания жидкостей при переработке сельскохозяйственной продукции / К.О. Самойчук, О.В. Вьюник // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» (Минск, 21–22 марта 2019 года). – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 63-66.

В'юник О.В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв / К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, О.В. В’юник // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Вип. 19, т. 2. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.– С. 3-11.

В’юник О.В. Шляхи підвищення надійності роботи турбокомпресорів / В.Н. Бурдин, О.В. В’юник // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Механіко-технологічний факультет: збірник тез доповідей, 2018. - С. 24.

В'юник О.В. Дослідження процесу змішування рідин у протитечійно-струминному змішувачі / О.В. В’юник, В.В. Паніна // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2. - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-16)

В'юник О.В. Розрахунок і обґрунтування параметрів стенду для ремонту і обкатки двигунів в фермерських господарствах / В.В. Паніна, О.В. В’юник // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2. - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-18)

Viunyk O. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer = Експериментальні дослідження процесу змішування води з концентратом у протитечійно-струминному змішувачі / O. Viunyk, K. Samoichuk, A. Smielov, V. Panina // Slovak international scientific journal. - Bratislava, 2018. - Vol. 1(14 ). – С. 32-36.

Viunyk O. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk, O. Poludnenko, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves = Технологический аудит и резервы производства = Технологічний аудит та резерви виробництва : науч. журн. / Полтав. гос. аграр. академия. - Харьков, 2017. – С. 41-46.

Полудненко О.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнар. наук.-практ. конф. ... ( 18 травня 2017 р., м. Харків) / ХДУХТ
редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. - Харків, 2017. – С. 247-249.

Полудненко О.В. Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. - Вип. 17, т. 1 : Технічні науки. – С.178-183.

Полудненко О.В. Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протетичійно-струминному апараті / К. О. Самойчук, В. В. Паніна, О.В. Полудненко // Наукові праці ОНАХТ / Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса, 2017. - Т. 80, Вип. 1. – С. 150-154.

Полудненко О.В. Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв / О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2016. - Вип. 16, т. 1 : Технічні науки. – С. 261-268.

Полудненко О.В. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картера / В.В. Паніна, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2015. - Вип. 15, т. 3. – С. 340-345.

Полудненко О.В. Организация тестового контроля знаний по дисциплине "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения" / Смелов А.А., Полудненко О.В. // Motrol: Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. – Lublin, 2015/ Vol.17, № 9 -С. 71-77.

Полудненко О.В. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. - Вип. 15, т. 1 : Технічні науки. – С. 65-72.

Полудненко О.В. Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті / К. О. Самойчук, О.В. Полудненко, В. Г. Циб // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (8-10 вересня 2015 р., Харків-Мелітополь-Кирилівка) / ред.: В. М. Кюрчев, О. І. Черевко. - Харків, 2015. – С. 95-96.

Полудненко О.В. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картеру / В.В. Паніна, О.В. Полудненко / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання. Вип. 15. Т. 3 Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 340-345.

Полудненко О.В. Организация тестового контроля знаний по дисциплине "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения" / А.О. Смелов, О.В. Полудненко // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. - Lublin, 2015. - Vol. 17, № 9. – С. 71-77.

Полудненко О.В. Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв / В. Г. Циб, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2014. - Вип. 14, т. 1. – С. 7-12.

Полудненко О.В. Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью комп’ютерного моделирования / К. О. Самойчук, О.В. Полудненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сб. науч. статей по мат. VIII Междунар. науч.-практ. конференции. (г. Ставрополь, 20-22 марта 2013 г.) и науч.-практ. конференции "Ресурсо- и энергосбережение в АПК. Альтернативные виды топлива" (г. Ставрополь, 7-8 ноября 2013 г.) / ФГБОУ ВПО Ставропольский гос. аграрный ун-т
[редкол. : А. В. Орлянский, А. Н. Петенев, Н. Ю. Землянушнова]. – Ставрополь, 2013. – С. 86-92.

Полудненко О.В. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2013. - Вип. 13, т. 1. – С. 205-211.

Полудненко О.В. Результати комп'ютерного моделювання процесу змішування рідких компонентів у струминному змішувачі / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Обладнання та технології харчових виробництв: зб. наук. праць / ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2013. - Вип. 30. – С. 300-305.

Полудненко О.В. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - Вип. 11, т. 6. – С. 226-233.

Полудненко О.В. Аналіз зносів деталей турбокомпресорів та причини їх виникнення / О.Ю. Новік, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2009. - Вип. 9, т. 4. – С. 19-22.

Полудненко О.В. Розрахунок зазорів підшипників ковзання роторних турбокомпресорів / О.В. Полудненко, О.Ю. Новік // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2009. - Вип. 9, т. 4. – С. 30-34.

Полудненко О.В. Розрахунок зазорів підшипників ковзання роторних турбокомпресорів / О.В. Полудненко, О.Ю. Новік // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2009. - Вип. 9, т. 4. – С. 30-34.

Полудненко О.В. Особливості вибору універсальних засобів вимірювання довжин, на які встановлені основні допуски / І.С. Сєрий, А.П. Холод, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2009. - Вип. 9, т. 4. – С. 133-138.

Полудненко О.В. Відновлення зношених деталей – важливий резерв економії матеріальних ресурсів / О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. За вип. О. Г. Скляр. – Мелітополь, 2008. – Вип. 8, Т. 3. – С. 168-172. - ISBN 966-84- 28-03- X.

Полудненко О.В. Енергозбереження - найактуальніша задача сучасного сільськогосподарського виробництва / І.С. Серий, О.В. Полудненко, Є.М. Сєрая // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2008. - Вип. 8, Т. 1. – С. 111-114. - ISBN 966-8428- 03-Х.

Полудненко О.В. К вопросу о техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники фермерских хозяйств / О.В. Полудненко, П.В. Педченко // Труды Таврической государственной агротехнической академии : тематический научно-технический сборник / ТГАТА
отв. за вып. Б.С. Стефановский. – Мелитополь, 1999. – Вып. 2: Улучшение показателей тепловых двигателей и ресурсосбережение, т.11. – С. 39-43.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – асистент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Організаційна діяльність – секретар кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми «Підвищення ефективності процесів та обладнання для диспергування та гомогенізації харчвих емульсій і змішування рідких компонентів» (номер державної реєстрації № 0116U002729)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За педагогічну та організаційну діяльність отримала 9 подяк