Співробітники кафедри ТСС АПК активно долучаються до наукової діяльності, але крім проведення власних наукових досліджень на кафедрі формується і випускається фахове видання Науковий вісник ТДАТУ.

Наразі на кафедрі ТСС АПК сформовано та випущено у світ наукове фахове видання Науковий вісник ТДАТУ Випуск 10, Том 1Він вміщує результати науково-дослідної роботи не тільки науково-педагогічного складу кафедри ТСС АПК, а й інших структурних підрозділів ТДАТУ та інших закладів вищої освіти України.

Головний редактор – ректор ТДАТУ, член-кореспондент НААН України, доктор технічних наук, професор Володимир Миколайович Кюрчев. Відповідальний за випуск – к.т.н., професор Олександр Григорович Скляр (детальніше…)

Науковий вісник ТДАТУ 2020 Випуск 10, Том 1