Співробітники кафедри ТСС АПК активно займаються науковими дослідженнями з подальшою публікацією власних результатів в наукових фахових та науково-популярних виданнях. На кафедрі регулярно формується і випускається фахове видання Науковий вісник ТДАТУ.

Наразі співробітниками кафедри ТСС АПК сформовано та випущено у світ наукове фахове видання Науковий вісник ТДАТУ Випуск 10, Том 2, що вміщує результати науково-дослідної роботи як науково-педагогічного складу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, так і інших закладів вищої освіти України.

 Відповідальний за випуск – к.т.н., професор Олександр Григорович Скляр.

Доцент кафедри ТСС АПК Наталя Болтянська

Науковий вісник ТДАТУ 2020 Випуск 10, Том 2