єкологТаврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пропонує абітурієнтам здобути вищу освіту за спеціальністю 101 «Екологія».

Екологічні проблеми, серед яких охорона природи і здоров’я людей, постають одними з найсуттєвіших на сучасному етапі розвитку людського суспільства. Сьогодні спостерігається низький рівень екологічної культури, що є наслідком бездуховності, споживацького ставлення до природи, відсутності чіткої системи законодавчих природоохоронних актів та порушення існуючих. Це пояснюється недооцінкою екологічних знань у системі освіти і недостатньою професійною підготовкою у галузі екологічної освіти. Беручи до уваги стан екології та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв’язання цих проблем.

Випускники, які здобули спеціальність 101 «Екологія», можуть працювати на посадах:

  • начальник управління охорони навколишнього середовища;
  • інженер-інспектор з екології;
  • еколог-аудитор (ISO 14000);
  • експерт-еколог містобудування;
  • інспектор митниці з екології;
  • технолог з екології;
  • державний інспектор з екології;
  • фахівець з охорони довкілля.

Якщо ви обрали для себе цю спеціальність, необхідно здати ЗНО з наступних предметів:

Редакційно-видавничий відділ