Погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, області та в місті Мелітополі, на жаль, негативно впливає на організацію освітнього процесу у закладах освіти. Так, відповідно до внесених 13.10.2020р. змін до постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-576 від 12.03.2020р. закладам вищої освіти було рекомендовано з 15.10.20р. перейти на дистанційне навчання. 

У той же час у рамках автономії ЗВО та епідеміологічного стану в регіоні кожен заклад приймає рішення щодо оптимальної форми організації освітнього процесу.

У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного станом на 15.10.2020р. з підтвердженим ПЦР-тест на COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 10 осіб, у тому числі 4 викладачі, 2 студенти та 2 особи допоміжного персоналу. З урахуванням загальної чисельності студентів і співробітників у ТДАТУ показник захворюваності складає 0,15%. Усі ці особи при появі перших симптомів хвороби були відправлені на самоізоляцію і в подальшому не мали контактів з іншими працівниками і студентами. Крім того, в усіх зазначених випадках керівництвом університету разом із працівниками дезінфекційного відділу ВП «Мелітопольский МВ ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр» оперативно проводилася заключна дезінфекція усіх приміщень, в яких перебували вищевказані особи.

Тому протягом цього тижня в ТДАТУ були проведені засідання вчених рад факультетів і профспілкового комітету університету, а також збори студентських рад факультетів, на яких було обговорено питання щодо подальшої форми організації освітнього процесу в закладі. На підставі цих рекомендацій ректоратом університету було прийняте рішення та видано наказ ректора щодо продовження карантину до 31.12.2020р. та впровадження з 15.102020р. змішаної форми навчання для усіх курсів і спеціальностей. Таке рішення було обґрунтовано, перш за все, необхідністю забезпечення якості освітніх послуг, особливо із урахуванням специфіки проведення лабораторних і практичних занять за інженерними, технологічними, агрономічними та іншими освітніми програмами. Крім того, з 19 по 30 жовтня на усіх спеціальностях буде проводитися підсумковий модульний контроль, при написанні якого важливим є ідентифікація результатів навчання студентів.

Для ефективного впровадження змішаної форми навчання в ТДАТУ було розроблено і затверджено новий розклад занять, який передбачає проведення у першій половині дня лабораторних і практичних занять у закріплених аудиторіях (у кількості не більше однієї академічної групи), а у другій половині дня за допомогою платформи Zoom проводяться у дистанційному режимі лекційні заняття. Така змішана форма навчання дозволяє, по-перше, забезпечити якісне надання практичних компетентностей здобувачам вищої освіти, а, по-друге, виключає скупчення студентів. Тому при можливому виявлені у будь-якого студента або викладача перших симптомів коронавірусної хвороби чи при її підтвердженні, дана академічна група оперативно переводиться на дистанційну форму навчання терміном не менше ніж 2 тижні.

Для забезпечення змішаної форми навчання в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного функціонує Освітній портал, на якому розміщені електронні навчальні курси з усіх дисциплін, а для контролю за успішністю студентів діє автоматизована система керування освітнім процесом «Освіта».

Крім того, у ТДАТУ протягом усього періоду дії карантину при вході до усіх навчальних корпусів, гуртожитків і на територію університету постійно проводиться термометрія, а усі співробітники і студенти зобов’язані носити засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски. Працівники адміністративно-господарчого відділу протягом дня систематично проводять санітарну обробку приміщень на території університету і гуртожитків.

Наказом ректора університету від 13.10.2020р. заплановано ряд організаційних і протиепідемічних заходів, які дозволять забезпечити якісну організацію освітнього процесу в ТДАТУ, а також допоможуть протидіяти поширенню пандемії та зберегти здоров’я студентів і працівників університету.

Ознайомитися з наказом можна за посиланням.

Ректорат ТДАТУ;
Колективи кафедр факультетів;
Студентські ради факультетів;
Профспілковий комітет університету